Vyhodnotenie 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET 2020.

Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1. – 15.4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci zákla ...

Viac ...

Hlasovanie on-line 2. Roč. lit. súťaže Rozlet.

Od 21.4.2020 – 17.5.2020 . 1./ on-line hlasovanie verejnosťou, 2./ súbežne odbornou porotou. Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020. Hlasovať mô ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredenýc ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spo ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma:  Prierez z otvorenia maďarského hosťovania v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Expo-Clube v r.2019. Pripravila: Viera Valachovičová.   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Rozhovor s prof. Janom Kačalom popredným slovenským jazykovedcom na tému „Slovenčina si krásna“. Pripravila: Valachovičová Ryšavá         ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Fantazijná  rozprávka pre dospelých „ V krajine zázrakov“ s Máriou Čechovičová r. Ochabovou a  dcérou Simonou  Astaloszovou. Pripravila: Čechovičová, As ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Herec, humorista plný optimizmu Svetozár Peško o divadle s jedným hercom. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Cyklus milovníkov poézie s hostkami Etelou Farkašovou, Zlaticou Matlákovou. Pripravil: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

        Téma : O poézii Oľgy Rojkovej Danajovej z knihy „Duša donaha“ a prozaickej poviedke „Kamarátka z detstva“. Pripravila: Ľudmila Ješková, Viera Valachovič ...

Viac ...

Literárna súťaž „Rozlet“

  Prvého kola literárnej súťaže„ Rozlet“ sa zúčastnili žiaci, študenti z 9 škôl. Do súťaže prispeli 30 príspevkami literárnych prác. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

vyhodnotilo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“     pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Záznam vyhodnotenia žiackej celoslovenskej literárnej súťaže „ ROZLET “. Pripravila:Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  uzavrelo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a indi ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma :Prierez tvorbou Simony Astalošovej a Márie Čechovičovej venovanej mamičkám, babičkám, tetám a ľuďom teplého slova. Pripravila Simona Astalošová, Mária Čechovičov ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma : Vyznanie spisovateľky Ruženy Scherhauferovej o jej vzťahu k literatúre a jej úspešných románoch. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Spisovateľ Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma so spisovateľom Milanom Richterom, spisovateľom, historikom Ivanom Kamencom o osudoch hlavných protagonistov knihy „Čo Dante nevidel“ ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje literárnu súťaž „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. V prípade, že pí ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma : Prezentácia knihy „Necenzurované“ od Pavla Dinku, publicistu, spisovateľa literatúry faktu a Petra Žantovského, českého novinára a publicistu dňa 7.12.2018 v Budmericiach. ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Slávnostné kolokvium k 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka a 30. ročníka Dotykov, ceny SSS za celoživotné dielo a X. ročník Ceny Ruda Fábryho 7. 12. 2018 v Bu ...

Viac ...