Aktuality

Dramatizácia rozprávky „Žabí koncert“ medzi prvákmi

V Základnej škole na Fandlyho ul. v Pezinku Viera Valachovičová-Ryšavá predstavila prvákom knižku Z Ježkovej kapsičky a zapojila ich do pohybovej aktivity dramatizácie rozprávky. ...

Viac ...

Spomienka na Milana Rúfusa

V Jednote dôchodcov Bratislava, Staré mesto v Zichiho paláci.Viera Švenková ...

Viac ...

Večer venovaný M. Zelinkovi a súčasnej literatúre

V Kultúrnom centre Mestskej knižnice v Senci . Viera Švenková. ...

Viac ...

Cez rozprávku „Farebný sen“ k arteterapii.

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Odovzdávanie certifikátu z čítania.  Viera Valachovičová-Ryšavá ...

Viac ...

Popradskí autori

Poriadala Matica slovenská aj pre Vieru Švenkovú. ...

Viac ...

Aj o súťaži žiakov v SCI-FI tvorbe vo Vrbovom a Slov. televízia

Gymnázium B. Magina, Viera Švenková ...

Viac ...

Noc s Andersenom a Slovenský rozhlas

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa Viera Valachovičová-Ryšavá už tradične zúčastňuje večera s deťmi a číta im svoju tvorbu. ...

Viac ...

Týždeň slovenských knižníc deň v Trenčíne

Do Verejnej knižnici Michala Rešetkuna  Hasičská ul. v Trenčíne,  prišla porozprávať niečo z histórie o Bratislave. Priblížila žiakom 5. ročníka Príbehy zo St ...

Viac ...

Beseda o antológii „ Keď život šplechne do očí“

Mestskej  knižnici v Novom  meste na Nobelovej ul. Bratislave. Besedovala Viera Švenková s účastníkmi o súčasnej ženskej tvorbe. ...

Viac ...

Týždeň slovenských knižníc v Malackách

V Mestskom centre kultúry Viera Valachovičová-Ryšavá strávila celý deň so žiakmi Malackých škôl a Príbehmi zo Starej Bratislavy a žiakmi 4. ročníka,  dramatizáciou ...

Viac ...

Prezentácia novej knihy Rozmarné sebalásky

Viera Švenková ...

Viac ...

Beseda o Femine, antológií „Keď život šplechne do očí“

V knižnici Nového mesta v Bratislave predstavovala poviedky slovenských spisovateliek Viera Švenková, Milka Zimková, Tatiana Jaglová. ...

Viac ...

Prezentácia novej knihy Rozmarné sebelásky

Viera Švenková ...

Viac ...

Beseda o tvorbe pre mládež z pera Pauly Sabolovej v Prešove

ZKTV  5. ročník o 9.30 hod, ZKTV  2-3. ročník o 11. hod verejnosť o 16. hod ...

Viac ...

Jarný literárny kolotoč

V Malokarpatskej  knižnici v Pezinku. Viera Valachovičová-Ryšavá ...

Viac ...

Vianočné prskavky s Feminou

...

Viac ...

Prezentácia antológie “Keď život šplechne do očí”

    V stredu 19. 11. 2008 o 17.00 hod. sa v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 uskutočnila prezentácia antológie prózy, poézie a satiry, ktorá vyšla pod náz ...

Viac ...

Rozhovory o slovenskej literatúre v Trenčíne

...

Viac ...

Fenomén násilia v súčasnom umení a jeho mladí konzumenti

...

Viac ...

Večer poézie MAŠE HAĽAMOVEJ

...

Viac ...