Venovanie Tibora Bartfaya

...

Viac ...

Ako pracovať s rozprávkou

...

Viac ...

Priateľské stretnutie literátov

...

Viac ...

Literatúrou proti násiliu

...

Viac ...

Beseda o tvorbe pre deti

...

Viac ...

Literárna beseda s mládežou

...

Viac ...

Celoslovenská súťaž v sci-fi

...

Viac ...

Naše reprezentantky

   Na zhromaždení členiek FEMINY – Klubu slovenských spisovateliek, občianskeho združenia sa zvolili orgány združenia – Správna rada a Revízna rada. Zhromaždenie otv ...

Viac ...

Literárna beseda Feminy

...

Viac ...

Beseda o literatúre pre deti

...

Viac ...

Týždeň slovenských knižníc

   „Knihu ročných období“ napísali a ilustrovali žiaci 2. ročníka ZŠ a MŠ Orešie v Pezinku, pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Sone Krasňanskej. Pri t ...

Viac ...

Beseda o knihe „Listy vo vetre“

...

Viac ...

Beseda o knihe „Dievča s bocianími nohami“

...

Viac ...

Prezentácia antológie poviedok

   Antológiu poviedok „Keď sa ženy odhalia“ prezentovali jej autorky dňa 12. februára 2008 v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Záujem stretnúť sa s nimi a ob ...

Viac ...

Túžba tvoriť vyústila do akcie

Náš vznik    Občianske združenie FEMINA – KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK vzniklo 11. februára 2008. Jeho poslaním je združovať ženy, literárne činné, vydávať pôvodnú liter ...

Viac ...