Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Spisovateľka Toňa Revajová autorka detskej literatúry, držiteľka viacerých medzinárodných ocenení za literatúru. (repríza ) Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Spisovateľka Toňa Revajová autorka detskej literatúry, držiteľka viacerých medzinárodných ocenení za literatúru. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Umelecká múza v rodine spisovateľky Márie Čechovičovej. Pripravila: Simona Astalošová, Mária Čechovičová, Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Prihovára sa spisovateľka Ľudmila Ješková so svojimi životnými postrehmi a povesťami z okolia Považskej Bystrice. Pripravila: Viera Procházková, Viera Valachovičová R ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Riaditeľ Literárneho informačného centra: Miroslava Vallová, o smerovaní LIC v zahraničí . (repríza) Pripravila Tatiana Jaglová, Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: O osude Alfréda Wetzlera a knihe „ Čo Dante nevidel“ pokračovanie z literárneho podujatia v trnavskej synagóge ( 2.časť) Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma, V ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Spisovateľ Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma so spisovateľom Milanom Richterom, spisovateľom, historikom Ivanom Kamencom o osudoch hlavných protagonistov knihy „Čo Dante nevidel“ ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma, spolu so spisovateľom Teofilom Klasom, vlastným menom Jozef Zavarský o jeho tvorivej životnej púti . Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma : Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou s Prof. Ladislavom Franekom. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: „ V priestore knihy“ čítame, počúvame, vnímame. Zostrih seminára konaný 5.2.2018 v Bibiane. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá. ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  Literárne umenie, občianske združenie, so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, pokračuje vo svojej činnosti pod novým názvom. Vízia smerovania organizácie. Členky OZ budú napĺň ...

Viac ...

FEMINA- KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie

  FEMINA- KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, ukončuje svoju činnosť pod týmto názvom.     V nepretržitej činnosti pokraču ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej. Pripravila: Marína Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá. ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Repríza: Budmerice -slávnostné odovzdávanie cien Rudolfa Fábryho za Literárnu činnosť. (zostrih podujatia) Pripravil: Štefan Cifra, zostrih Viera Valachovičová Ryšavá. ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Rekapitulácia desaťročnej činnosti občianskeho združenia Femina. Jeho smerovanie pod novým názvom –Literárne umenie, občianske združenie. Pripravila Viera Valachovičová-Ry ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Budmerické dni 2017, udeľovanie cien Rudolfa Fábryho mladým autorom . Pripravil Štefan Cifra, zostrih Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Z knižného veľtrhu v Inchebe v Bratislave . Udeľovanie cien Spolkom slovenských spisovateľov v r. 2017. Pripravil Štefan Cifra , zostrih Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Debutant Jozef Procházka. Jeho odborný, psychologický postreh v poézii. Pripravila Viera Procházková, Valachovičová-Ryšavá . ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    IBBY INŠTITUT BRATISLAVA -jeseň 2017 Medzinárodný seminár na rozvoj kultivovaného čítania- zostrih „Nakukni poza obrázok, čo vidíš?“ Zostrih z podujatia pripravila Viera ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Debutant Jozef Procházka. Jeho odborný, psychologický postreh v poézii. Pripravila Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...