vypisuje od 15.1.2023 –  30.4.2023  piaty ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Súťaž až do vyhodnotenia víťazov je anonymná.

Hodnotenie odbornou porotou i online hlasovaním bude prebiehať od 1. 5.2023 . Dňom  30.4.2023 sa automatom uzatvára pridávanie príspevkov a nie je možné do systému vstupovať. Zároveň sa otvára online hlasovanie od 1.5. 2023.

Poradie víťaznej tvorby a jej autorov zverejníme v aktualitách v septembri 2023 spolu s vyhlásením termínu odovzdávania cien víťazom.   www.literarneumenie.sk

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave do konca kalendárneho r. 2023.

Cieľom súťaže je:       
motivovať deti, mládež, podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou. Schopnosť uplatniť alegóriu v literárnej tvorbe.

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk  

Téma: Na veselú nôtu  –  Literárny žáner sa nevymedzuje. /úsmevné básne, príbehy, rozprávky, vzťah k prírode, k ľuďom, veselé príbehy a rozprávanie o zvieratkách, pomoc v núdzi so šťastným koncom a iné témy, ktoré obohacujú život mladého človeka radosťou, smiechom a optimizmom vo vzťahu k sebe a spoločnosti /

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou sú  príspevky víťazov v triednych a školských kolách.

Vyplňte prihlášku! Práce posielajte cez https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do priečinku  -Hlasovanie- vyplňte aktuálny rok 2023 a zahlasujte!

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. Do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní…

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác.

  1. Súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác.

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z hodnotenia porotou a vyhodnotenia online hlasovaním.

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk

– organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry. Internetom zverejnia poradie umiestnenia víťazov v súťaži.

Upozornenie:

– Podmienkou zaradenia diela do kategórie je deň narodenia, súťažiaci môže súťažiť len v jednej vekovej kategórii.

– Na vyžiadanie  pošleme víťazom diplomy v Pdf  e- mailom do konca kalendárneho roku.  –

Cestovné sa účastníkom neprepláca.