Literárne umenie, občianske združenie, vyhodnotilo piaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktorá bola vypísaná 15.1.- 30.4.2023 na tému: Na veselú nôtu. Jej účastníci, žiaci ZŠ a študenti stredných škôl mali príležitosť hľadať a nachádzať cez vlastnú tvorbu svoj originálny pohľad na dianie okolo seba a na spoznávanie seba samých. Nechýbal im dobrý postreh , ani kritika. Pozerať sa na každodenné, niekedy aj nevšedné životné situácie cez humor – to je už vyšší level ľudského pohľadu a spracovávania problémov. Niektoré práce svojou originalitou reagujú na problémy detským optimizmom. Odzrkadľujú tak potrebu úprimnosti a citlivosti pri riešení  problémov dospievania.

Pre pisateľov / tvorcov/ poézie v starších vekových kategóriách odporúčame venovať sa hlbšiemu poznávaniu  súčasnej tvorby v tejto oblasti.

Piaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet hodnotíme ako úspešný.

Svojimi literárnymi prácami v šiestich vekových kategóriách prispelo 39 žiakov a študentov.

Odporúčame naďalej venovať sa práci so slovom, rýmom i rytmom verša pod odborným vedením , alebo individuálne. V prácach vidíme rezervy.

Do súťaže sa zapojili mladí literáti zo základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií, študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Odborná porota v obsadení: Mária Mesárošová poetka, Ružena Scherhauferová prozaička, Dana Janebová prozaička, poetka, Viera Valachovičová Ryšavá prozaička, Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. literárny vedec, romanista, prekladateľ. Výsledky vyhodnotenia sú zverejnené od 26.9. 2023  na stránke www.literarneumenie.sk .

Okrem odbornej poroty sa do hodnotenia zapojila aj širšia verejnosť online hlasovaním.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave dňa 26.10.2023 o 14 hod. V novej budove  areály záhrady.

 

Hodnotenie odbornou porotou.

Poézia do 10 rokov

 1. miesto: Daniel Harmaňoš / Smola /
 2.  miesto:  neobsadené
 3. miesto: neobsadené

Próza do 10 rokov

 1. miesto Karalína Kandríková / Stopa, ktorú zanechávam  /
 2.  miesto: Linda Majtáz  /Moja čarovná palička  /
 3.  miesto:   neobsadené

Poézia od 10 -12 rokov

 1. miesto: Lucia Salajová /Môj takzvaný brat /
 2.  miesto:  Roxana  Bobocká / Dvaja opustení kamaráti /
 3.  miesto : Nina Pokorná  / Opustená plastová fľaša /

Cena poroty:  Boris Soloviov  / Hra s kamarátom Antonom /

Próza od 10 -12 rokov

 1. miesto: Lea Brnová /A potom prišli smetiari /
 2. miesto: Filip Kollarik / Deková srandička /
 3. miesto: Sara Pekarčíková /Prepadnutá posteľ /

Cena poroty : Liliana Orosi, / Príhoda po škole /

Poézia od 13-14 rokov

 1. miesto: Zachariáš Drobnák / My/
 2. miesto: Alžbeta Murínová / Voda je život/
 3. miesto : Emma Maťašovská / Hudba, Pre Paríž, Motýľ /

Próza od 13-14 rokov

 1. miesto: Zachariáš Drobnák /  O psíkovi Kubkovi, ktorí zachránil klobásku /
 2. miesto: Kristína Tenkelová / Medveď – nemedveď /
 3. miesto: Jakub Mokoš /Nevypočítaná zákruta /

Cena poroty : Lujza Togelová   /  Ako naštvať mamu /

Poézia od 15 -16 rokov

 1. miesto: neobsadené
 2.  miesto: Alexandra Tóthová / Keď sú ľudia ľuďmi  /
 3. miesto: neobsadené

Próza od 15 -16 rokov

 1. miesto Ema Mináriková / Víla Vilma /
 2. miesto: Bystrík Zachar / Prvý apríl /
 3.  miesto: neobsadené

Poézia od 17 -18 rokov

 1. miesto: Soňa Grofčíková / Snehové vločky, Ona, Ty /
 2.  miesto: neobsadené
 3. miesto: neobsadené

Próza od 17 -18 rokov

 1. miesto: Alexandra Balleková /Nebojte sa snívať /
 2. miesto: neobsadené
 3.  miesto: neobsadené

Poézia od  19 -20 rokov

 1. miesto: neobsadené
 2. miesto: Marek Riziky / Šťastie má mnoho podôb /
 3. miesto: neobsadené

Próza od 19 -20 rokov

bez príspevkov

Online hlasovanie

Poézia do 10 rokov

 1. miesto: Daniel Harmaňoš / Smola /
 2.  miesto:  neobsadené
 3. miesto: neobsadené

Próza do 10 rokov

 1. miesto Karalína Kandríková / Stopa, ktorú zanechávam  /
 2.  miesto: Linda Majtáz  /Moja čarovná palička  /
 3.  miesto:   neobsadené

Poézia od 10 -12 rokov

 1. miesto: Lucia Salajová /Môj takzvaný brat /
 2.  miesto:  Roxana  Bobocká / Dvaja opustení kamaráti /
  Nina Pokorná  / Opustená plastová fľaša /
  Boris Soloviov  / Hra s kamarátom Antonom /
 3. neobsadené

Próza od 10 -12 rokov

 1. miesto: Filip Kollarik / Deková srandička /
 2. miesto: Lea Brnová /A potom prišli smetiari /
 3.  miesto: Sara Pekarčíková /Prepadnutá posteľ /

Poézia od 13-14 rokov

 1. miesto: Zachariáš Drobnák /My /
 2.  miesto:  Ema Maťašovská / Hudba, Pre Paríž, Motýľ /
 3. miesto: Teraza Agnesa Medveďová / Odhodená Marioneta /
  Alžbeta Murínová  /Voda je život /
  Samuel Trančík  /Živicová pani z veľkomesta  /

Próza od 13-14 rokov

 1. miesto: Peter Čaňo / Čaro prírody /
 2.  miesto: Zachariáš Dobnák / O  psíkovi Kubkovi /
 3.  miesto: Jakub Mokoš  /Nevypočítaná zákruta /

Poézia od 15 -16 rokov

 1. miesto: Alexandra Tothová / Keď sú ľudia ľuďmi /
 2. miesto: neobsadené
 3.  miesto: neobsadené

Próza od 15 -16 rokov

 1. miesto: Marta Jašicová /Veselé môže byť až po smútku alebo IV. Hydinová vojna/
 2. miesto: Bystrík Zachar / Prvý apríl /
 3.  miesto: Ema Mináriková  / Víla Vilma /

Poézia od 17 -18 rokov

 1. miesto: Nataly Očovanová / Ružové  okuliare /
 2.  miesto: Soňa Grofčíková   / Snehové vločky,  Ona, Ty /
 3.  miesto: Sára Čičmancová  / Poézia je mŕtva a my sme ju zabili /

Próza od 17 -18 rokov

 1. miesto: Alexandra Balleková / Nebojte sa snívať /
  Leona Pavlovičová  / Podľa nôt /
 2. miesto: neobsadené
 3.  miesto: neobsadené

Poézia od 19 -20 rokov

 1. miesto: Beáta Ľubomíra Bačovská / Nenávidené úžasné šachy /
  Beáta Ľubomíra Bačovská / Š –obrazy /
  Marek Riziky / Šťastie má mnoho podôb /
 2. miesto: neobsadené
 3.  miesto: neobsadené

Próza od 19 -20 rokov

bez príspevkov.