Vydané knihy :

VIBRÁCIE (1986), MOJE RUKY SÚ LÁSKA (2009), ODSÚDENÁ NA LÁSKU (2011), TVOJE OČI SÚ CESTA (2012), MOJE BREHY (2016), VIBRÁCIE NEBA (2017), FRAGMENTY (2018), LAURA A SEBASTIÁN (2019), POZBIERANÉ BÁSNE (2019)

http://slovenski-spisovatelia.blog.cz/1304/dana-janebova

www.janebova.blog.sme.sk

Osoba – Dana Janebová | Literárne informačné centrum (litcentrum.sk)

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/dana-janebova-107902

Dana Janebová, rod. Húšťavová, sa narodila 3. apríla 1953 v Hlohovci. Základnú školu začala navštevovať v Komárne. Po povodniach, v roku 1965, sa jej rodina presťahovala do Galanty, kde dokončila základnú školu i strednú všeobecnovzdelávaciu školu a začala štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovenský jazyk – hudobná výchova. V tomto čase získala prvé miesto vo vlastnej tvorbe vysokoškolákov v regióne, s postupom na Akademický Prešov 1974.

Dana začala písať ako 15-ročná, ale hlbší vzťah k poézii získala až na fakulte, kde pod vedením profesora Antona Popoviča vnikala do tajov verša. Viazaný verš ju veľmi neupútal a zostala verná voľnému veršu, vlastne až doteraz. Písať začala preto, lebo sa často zúčastňovala recitačných súťaží a poézia jej prirástla k srdcu. A tiež preto, lebo tvorivosť je to, čo človeka naozaj duchovne posúva a obohacuje.
Po ukončení PF sa pravidelne zúčastňovala okresných i celoslovenských súťaží, prispievala do dennej tlače (Nedeľná Pravda, Bojovník). V roku 1986 jej Galantská knižnica vydala prvotinu VIBRÁCIE. Až v roku 2009 došla k rozhodnutiu vydať knižne zbierku básní MOJE RUKY U LÁSKA, ktorú redigoval a vydal slovenský básnik Ľudovít Fuchs vo vydavateľstve SAUL. Po nej nasledovali ďalšie zbierky vo vydavateľstve Perfekt:
ODSÚDENÁ NA LÁSKU (2011), TVOJE OČI SÚ CESTA (2012), MOJE BREHY (2016), VIBRÁCIE NEBA (2017). Po vstupe do internetovej skupiny autorov PARS ARTEM, jej toto vydavateľstvo vydalo ďalšie knihy : FRAGMENTY (2018), LAURA A SEBASTIÁN (2019), POZBIERANÉ BÁSNE (2019).

V roku 2020 kniha LAURA A SEBASTIÁN ziskala vo vydaveteľstve PARS ARTEM titul Kniha roka.

V súčasnosti autorka žije a tvorí v Šali.
Z DISKUSIE:

kapr

15.08.2017

Měl jsem příležitost se seznámit s průřezem napříč celým autorčiným dílem, s několika desítkami básní. Přestože jako čtenář nejsem na poezii zaměřen, získal jsem z autorčiných básní velice hezký pocit. A to je v současné době dosti vzácné. Važme si toho.