PhDr. DANICA JAKUBCOVÁ pedagogička, muzikologička, publicistka, spisovateľka, poetka, výtvarníčka, fotografka, členka Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského syndikátu novinárov,  Únie slovenských novinárov, Združení slovenskej inteligencie Korene, Slovakia plus a Slobodnej rady slovenského národa- obnovenej SNR, Matice slovenskej, Živeny, občianskeho združenia Veronika – zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín. Tvorba: spoluautorka učebnica Hudobná výchova pre 5. Ročník ZŠ a metodickej príručky k nej, SPN 1980, autorka publikácie Umenie v etickej výchove 1996, viacerých poviedok uverejňovaných v časopisoch, rozhlasových relácií a má šesť básnických zbierok: Variácie života 2008, Rezonancie duší 2010, Utrpením k radosti (aj vlastné ilustrácie) 2011, Zrkadlá času 2016, Príbehy v básňach s maľovankami 2017, Príbehy s obrázkami 2018.