Po maturite na Gymnáziu v Bardejove vyštudovala na Fakultách Univerzity J.A. Komenského v Bratislave jazyk slovenský a literatúru, históriu, žurnalistiku, hudobné umenie. Aj vďaka štúdiu týchto vedných odborov začala publikovať ako študentka.

Od r.1970 pôsobila v Československom rozhlase v Hlavnej redakcii spravodajstva. Súčasne bola spoluautorkou relácií Dobré ráno, Pohľady do kultúry, Armáda, bezpečnosť, brannosť, Zákruta. V literárnej dokumentácii sa venovala životu a dielu Jaroslava Haška a Boženy Němcovej. Tieto štúdie boli uverejnené v literárnej prílohe týždenníka Český zápas vychádzajúci v Prahe pod  titulkami „Neznámy Jaroslav Hašek vo vzťahu k Slovensku“ a „ Umelecký obraz Slovenska v diele Boženy Němcovej“. Články, komentáre, eseje, reportáže, úvodníky, podčiarniky, črty, novely, poviedky, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, boli systematicky uverejňované v časopisoch, antológiách, magazínoch a v  autorských knihách na Slovensku a v Českej republike. V literárnej prílohe slovenského dvojmesačníka Nové mesto (2005) uverejnili z autorského pera Hedvigy Kramárovej štúdiu o velikánovi svetovej poézie a prózy pod titulkom „ Heinrich Heine – život a dielo vo vzťahu k svojim predkom v Bratislave.“ Je aj spoluautorkou učebnice nemeckého jazyka určenej deťom MŠ, ZŠ, rodičom a učiteľom nemeckého jazyka uvedených ročníkov pod názvom „Deutsch im Kirdengarten“ (1997). Za preklad knihy „Znovuobjavené tajomstvo“ o histórii a súčasnosti slobodomurárov strednej Európy autora Zoltána Sumonyiho, jej udelil  newyorský PEN club Pochvalné uznanie vzhľadom na osobitne odbornú  a terminologickú náročnosť prekladaného textu. Prekladala aj pre Slovenské pohľady.  Autorská kniha Hedvigy Kramárovej , „Čo by ste povedali keby“ je určená vo vyučovacom procese slovenského jazyka ako odporúčaná literatúra pre stredoškolskú mládež. Do tvorby odborného charakteru autorky patria aj vysokoškolské učebné texty z oblasti histórie, etnologie-etnografie, archeológie určené ako povinná literatúra pre študentov daných odborov v rokoch 1989-1994, keď pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite J.A. Komenského v Bratislave a na Academii Istropolitana (zahraničná postgraduálna univerzita dočasne umiestnená v Bratislave).