Juraj Žembera (* 23. Marec 1970, Trnava) je slovenský básnik, historik umenia, etruskológ a atlét

 

Životopis

Narodil sa 23. marca 1970 v Trnave, kde dodnes žije. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbory Filozofia – História a Veda o výtvarnom umení. V roku 2006 získal doktorát na Katedre archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave z etruského umenia, ktorému sa venoval ako odborný asistent na Katedre klasickej archeológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Bol dlhoročným pedagógom dejín umenia na Základnej umeleckej škole v Trnave aj Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru (dnes Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru) v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako kurátor umeleckej zbierky v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Je rozvedený, má dve deti.

V rokoch 2001–2007 pôsobil ako súdny znalec v odbore: Umelecké diela – Umenie výtvarné, Umelecké remeslá. Spolupracuje s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave a od roku 2009 je členom výtvarnej zložky poroty súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku a členom poroty súťaže Najkrajšie knihy Slovenska organizovaných Bibianou. V roku 2021 sa stal členom odbornej komisie Fondu na podporu umenia (Výzva č. 3/2021, komisia: OK 5.2 Múzeá).

Jeho básnická tvorba je zastúpená vo webovej antológii európskych spisovateľov Babelmatrix s prekladmi básní do maďarčiny.

 

Charakteristika diela

Už vo svojom debute Právo každej noci (2005) predstavil Žembera „veľmi vyspelé písanie“ autora, ktorý „básní jedna radosť“ (zo súkromného listu Jozefa Mihalkoviča). Predstavil sa ako kultivovaný lyrik s ťažiskom na silných básnických obrazoch, ktorému recenzie pripisovali vplyv poézie konkretistov. „Stačí sa pozrieť na kvalitu toho najmenšieho segmentu básne, jednotlivej metafory. Kde knihu otvoríme, všade nachádzame nad každú pochybnosť básnické obrazy… To však nie je všetko. Tieto segmenty tvoria dohromady ucelený básnický svet, v ktorom dominujú ľudské hodnoty, najmä láska k žene „od ktorej cesta nevedie…“ (1). Trnava je známa svojou básnickou tradíciou a jej klenoty, a nielen v modernej slovenskej poézii, solitérne či v skupine zoradené šperky, netreba nijako špeciálne nasvecovať. Napriek tomu sa už dlho v jej poetických vodách nevyskytli ryby, čo by dorástli na mieru, a už vôbec nie také, čo by ju výrazne prerástli. Jedným, ktorý ju presiahol tak, že sú mu nielen trnavské, ale aj slovenské vody malé, je Juraj Žembera, ktorý sa zaradil medzi najvýraznejších predstaviteľov svojej generácie. (2)

Snová sila obraznosti a imaginácia metafory sa naplno prejavila v nasledujúcich dvoch knihách V rukavičkách z vlastnej kože (2013) a Rana po štepárskom noži (2016). „Žemberova metafora inklinuje k filmovej kompozícii, ktorá má schopnosť vytvárať zhutnený záber, ostrý strih a rýchle striedanie obrazov… v nepretržitom slede dejových zvratov, protikladov a konfrontačných postupov. Oddáva sa nekontrolovateľnej imaginácii“. (3) Jeho vysoko kultivovaná poézia založená na silných a expresívnych metaforách a obrazoch, vrstvených do štruktúrovaných kompozícii má korene v dezilúzii, skepse, irónii aj sebairónii a cynizme Miroslava Válka, vo filozofickej hĺbke Vladimíra Holana, v bluesovom a rockovom feelingu, životnom pocite Josefa Kainara a v živelnosti, spontaneite a revolte Jozefa Urbana. Žembera je erudovaný básnik, suverénne a bravúrne ovládajúci, ako jeden z mála v súčasnej slovenskej poézii, s výnimkou žijúcich klasikov, všetky poetické chmaty, formy básnenia. Rovnako voľný (od krátkych foriem vrátane haiku po pásmo) ako viazaný verš (korunovaný sonetom a sonetovým cyklom). Rovnako obsiahol diapazón tém a ich valéry svojej generácie, ukotvené v nadčasových hodnotách človečenstva. Ale predovšetkým vo svojej ťažiskovej téme tém, „v nespoločenskej hre pre dvoch“, kde „zúčastniť sa znamená zvíťaziť“ (4)

Obe zbierky, V rukavičkách z vlastnej kože a Rana po štepárskom noži, kongeniálne ilustroval podmanivými, expresívnymi a uhrančivými grafikami Peter Uchnár. V úspešnej spolupráci pokračujú aj tento rok. Žembera pripravuje na jeseň 2021 na vydanie novú básnickú zbierku Latrína magica, dopĺňajúcu obe predchádzajúce do lyrickej trilógie, triptychu, ktorá ako obe predchádzajúce vyjde vo vydavateľstve Perfekt. Vracia sa v nej k svojim rockovým koreňom a synergiou art rocku a art poézie sa pokúša vyjadriť jedinečný umelecký svetonázor a cez jeho prizmu tvoriť svoj opus magnum. (5)

 

 

Dielo (Knižné publikácie a spoluautorstvo na knižných publikáciách)

2003 – in: Vančo, M. et al.: Grafik, inšpirácia, múza a život. Albín Brunovský a jeho škola

2005 – básnická zbierka Právo každej noci

2009 – in: monografia Miloš Balgavý. Keramika. Voľná tvorba a dizajn

2011 – bibliofília Zverokruh

2012 – in: monografia Igor Piačka

2012 – in: monografia Júlia Piačková

2013 – básnická zbierka V rukavičkách z vlastnej kože

2016 – básnická zbierka Rana po štepárskom noži. Rímske a rýnske

webová antológia európskych spisovateľov: https://www.babelmatrix.org/works/sk-all/%C5%BDembera_%2C_Juraj-1970

2020 – Karol Molnár – Nepokoj farieb v pokoji zbraní

 

Anotácie

MiroslavBrück: https://www.litcentrum.sk/recenzia/v-rukavickach-z-vlastnej-koze-juraj-zembera

https://www.gorila.sk/detail/155965/V-rukavickach-z-vlastnej-koze https://www.martinus.sk/?uItem=155965

http://nzr.trnava.sk/?q=node/1305

http://nzr.trnava.sk/?q=node/2455

https://www.perfekt.sk/kniha/v-rukavickach-z-vlastnej-koze#kniha

https://www.perfekt.sk/kniha/rana-po-steparskom-nozi#kniha

Vzdelanie:

1984–1988 Gymnázium Jána Hollého v Trnave

1990–1997 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Filozofia – História

1991–1997 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení

1998–2001 interný doktorand na Katedre archeológie, Filozofická fakulta UK  v Bratislave

2006 obhájenie dizertačnej práce a získanie vedecko-pedagogickej hodnosti PhD.

2010–2012 Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a

získanie pedagogickej spôsobilosti pre: teoretické predmety vo výtvarnom odbore

 

profesijné pôsobenie:

2001–2006 odborný asistent na Katedre klasickej archeológie, Filozofická fakulta TU

v Trnave

2007–2010 odborný pracovník v Slovenskej národnej galérii v Bratislave

2010-2014 učiteľ Dejín umenia na Základnej umeleckej škole, výtvarný odbor v Trnave

2014 – 2019 stredoškolský profesor Dejín umenia, Dejepisu, Dejín filozofie a Občianskej

náuky na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave

od roku 2020 kurátor umeleckej zbierky v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici

 

Iné odborné činnosti:

2001–2007 súdny znalec v odbore: Umelecké diela – Umenie výtvarné, Umelecké remeslá

od roku 2009 člen výtvarnej zložky poroty súťaže Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari,

leta, jesene a zimy na Slovensku  (Bibiana Bratislava)

od roku 2010 člen poroty súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (Bibiana Bratislava)

od roku 2021 člen odbornej komisie Fondu na podporu umenia (Výzva č. 3/2021, komisia:

OK 5.2 Múzeá)

 

Kurátorsky pripravené výstavy:

  • Peter Uchnár, Nana Furyia (Galéria TYPO&ARS, BratislavaVajnory)
  • Igor Piačka, Júlia Piačková (Galéria Prokop, Pezinok)
  • Karol Molnár – Nepokoj farieb v pokoji zbraní (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, 2020 – 2021)
  • .. (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, 2021)
  • Peter Uchnár (Danubiana, 2021)

 

Záujmy:

poézia, výtvarné umenie, slovenská grafika, talianska kinematografia a československá nová vlna, divadlo, art-rock, atletika, plávanie