Ľudmila  Ješková – rodená Papíková

Učiteľka, publicistka, predsedníčka redakčnej rady, členka redakčnej rady, zostavovateľka, spoluautorka, recenzentka,  od roku 1993 predsedníčka  MO MS v Považskej Bystrici, následne od roku 1993 čestná predsedníčka MO MS v Považskej Bystrici. Žije v Považskej Bystrici.

Narodená –  v Čalovci okr. Komárno. Po Viedenskej arbitráži sa rodina presťahovala  do Trenčianskej Teplej, neskôr do Púchova. Tu prežila detstvo a absolvovala ZŠ. V roku 1957 ukončila  Pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Pracovala ako učiteľka a riaditeľka na ZŠ v považskobystrickom okrese / Zemiansky Kvášov, Udiča, I.ZŠ, a II. ZŠ v Považskej Bystrici/. Niekoľko rokov pracovala ako metodička a lektorka Okresného pedagogického strediska v Považskej Bystrici, tiež ako vedúca spartakiádnej skladby mladších žiakov a žiačok.

Publikovala v regionálnej tlači – MY Obzor,  PB Novinky, Aspekt a Amos

V celoslovenskej tlači publikovala – Slovenské národné noviny, Orol Tatranský,

Ženský magazín  a Slovenka.

V uvedenej tlači zverejňovala aktuálne  kultúrne udalosti, poéziu , poviedky, povesti a bulletiny. Od mladosti zbierala povesti z oblasti Púchova a Považskej Bystrice a má ich už 21 literárne spracovaných. Niektoré boli zverejnené v knižnej publikácii Jozefa Borčányiho „ Katolíckym perom spod Manína“, v PB Novinkách. V Lánovinách, v Majáku a ďalších.

Účasť v literárnych súťažiach-  Viac ako  30 poviedok má spracovaných v rukopise a z niektorými sa zúčastnila literárnych súťaží: Chalupkovo Brezno,

Kalokagátia v Trnave,  Slovenské učené tovarišstvo v SSV a ďalších.

 

Od roku 1993 až do 2012  prevádzkovala predajňu Hrebenda, kde predala na tisíce kníh od slovenských autorov.

Publikačná činnosť  autorky:  V roku 1997- Almanach PB I. – poviedka a básne,

v roku 1998 – Považská Bystrica a okolie, členka redakčnej rady,

v roku 2000- Štefan Meliš: Povesti a rozprávky z Považia- zodpovedná redaktorka, v roku 2002- Almamach PB II/Dotyky s múzou/- zostavovateľka,

v roku 2002- Zborník: Hľadanie a návraty/ tri poviedky zo školského prostredia/,

v roku 2004- Viera Procházková: Fragmenty lásky- životopis V.P.

v roku 2005- Miroslav Králik: Komisár Seth- zodpovedná redaktorka,

v roku 2005- Zborník: Tvorivým perom/ poviedka zo školského prostredia/

v roku 2006- Považská Bystrica/ Z dejín mesta/.predsedníčka redakčnej rady,

v 2006-Božena Dobrovičová: Príbehy zvierat- recenzia,

v roku 2008- Považská Teplá: Monografia- prispievateľka,

v roku 2014- I. ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica- monografia- spoluautorka,

v roku 2016- Terézia Chládková: Kvety nevädnú- epilóg a redakcia,

v roku 2018- Oľga Danajová: Duša do naha – epilóg a redakcia

Počas 22 ročnej funkcie predsedníčky MO NS iniciovala výstavbu pomníkov a

pamätných tabúľ:

TabuĽa: Martin Kukučín. Považská Teplá

– Pomník: Alexander Pongrác – Považská Bystrica

– Pomník : Nenarodeným deťom I.- Považská Bystrica

– Pomník nenarodením deťom II.- Považská Bystrica

– Tabuľa: Pavol Gašparovič Hlbina- Považská Bystrica

– Tabuľa: Hana Gregorová, Jozef Gregor Tajovský – Považské Podhradie

– Pomník: Sv.Cyril a sv. Metod – Dolný Moštenec , Považská Bystrica

– Pomník : Generál, Milan Rastislav Štefánik- Považská Bystrica

– Tabuľa:  PTP Považská Bystrica

 

V spolupráci s poslankyňou Mestského zastupiteľstva Považská Bystrica, členmi klubu patriotov v PB som iniciovala vybudovanie a otvorenie knižných búdok v roku 2018:

– I.ZŠ Nemocničná , ul. Dúhová, detské ihrisko na Dukelskej ulici, detské ihrisko Centrum, VI. ZŠ , SNP/Včelia/, stred obce Horný Moštenec, Kultúrny dom  Praznov, kúpalisko na Lánoch v Považskej Bystrici.

 

Moje funkcie:

* Čestná predsedníčka MO MS v Považskej Bystrici

* Členka klubu lokálpatriotov PB

* Členka Klubu autorov Považia

* Členka výboru klubu učiteľov seniorov ZBOROVŇA v PB

* Členka Literárneho klubu Bernolák v Trnave

* Členka obč. združenia  Literárne umenie/ Femina/

* Členka Slovenského zväzu žien v PB

 

Ocenenia a vyznamenania:

V roku 1975- Čestný odznak ÚV Československého zväzu telovýchovy,

v roku 1987- Bronzová medaila ÚV Slovenského zväzu žien,

v roku 1985 – Strieborná medaila ÚV Slovenského zväzu žien,

v roku 1985- Pamätná medaila za zásluhy o československú spartakiádu,

v roku 1995 – Medaila Canadian Slovak League za zásluhy o vznik SR

v roku 2000 – Pamätná medaila Matice slovenskej,

v roku 2002 – Strieborná medaila Kalokagátia,

v roku 2008 – Medaila A. Radlinského, za literárnu súťaž  o cenu Slovenského učeného tovarišstva- SS Vojtecha, Strieborná medaila Cyrila a Metoda – Matica slovenská, v roku 2012-  Zlatá cena Matice slovenskej,

v roku 2014 – Olympiáda seniorov – zlatá medaila a ďalšie ceny a diplomy viac ako 20

 

V súčasnosti pracuje na publikáciách:

– monografia Orlové,  bude vydaná v 1919 roku

– História obce Dolný Moštenec :/ autorka/ , spracovaná do roku 1946,      v rukopise odovzdaná do PB archívu,

– Srdiečko lásky: autorka, 12 poviedok zo školského prostredia / v rukopise/,

– Čítanka o Považskej Bystrici: /autorka/ ,  história PB  pre žiakov a rodičov, v rukopise, – Čo odvial čas: 10 poviedok zo života žien, v rukopise,

– Povesti z PB a okolia, 21 povestí,/ autorka/, v rukopise,

– História PTP v PB a okolia / autorka/, v rukopise- bulletín, a Totalitné čriepky