Narodila sa v Považskej Bystrici, kde prežila detstvo a mladosť. Základnú školu absolvovala v rodnom meste, maturovala na Ekonomickej škole v Žiline. Po odchode do dôchodku absolvovala Univerzitu tretieho veku Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Pätnásť rokov žila na Kysuciach a v roku 1987 sa vrátila do Považskej Bystrice, kde žije dodnes. Je rozvedená, má tri deti a dvoch vnukov.

Pracovala v rôznych účtovníckych profesiách, naposledy sedemnásť rokov v SVP, š.p. Piešťany, Povodie Váhu, závod Púchov.
V podnikovom časopise Hlas Váhu, začala uverejňovať svoje prvé básne.

Pretože nepôsobila v oblasti literárnej kultúry a lásku k literatúre zdieľala od svojho detstva, ako samouk sa popri svojej profesii príležitostne vzdelávala a v rámci časových možností venovala písaniu poézie a prózy, ktorú publikovala v regionálnej tlači..

Zúčastnila sa niekoľkých literárnych súťaží,-

Poviedka 2003 a Poviedka 2004, celoslovenskej súťaže poézie a prózy v Žiari nad Hronom,
celoslovenskej súťaže poézie- „ O cenu učeného tovarišstva „ v Trnave .
XV. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „ O cenu Dominika Tatarku“.
Taktiež sa zúčastnila súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce,
Okresnej súťaže Vansovej Lomničky, prednes poézie..
Zúčastnila sa aj súťaže Literárny Novohrad– Tak píšem ja

Poetka a spisovateľka, publicistka, so sociálnym cítením, využíva vo svojej tvorbe aj prvky ezoteriky. Tejto záľube sa venuje vyše dvadsaťpäť rokov.

Koncom roka 2018 vydala vlastným nákladom a distribúciou zbierku básní pod názvom Duša donaha, pod svojim rodným menom Oľga Rojková, / občianskym menom Oľga Danajová/, ktoré bude naďalej používať.

V súčasnosti pripravuje na vydanie súbor poviedok a novelu pod názvom Životné míľniky.