Pavol Tomašovič  – spisovateľ, publicista a novinár, člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov, publikuje od roku 1992. Bol členom viacerých redakčných rád a kultúrnej rady TTSK, od roku 1997 do roku 2016 šéfredaktorom a tvorcom miestneho časopisu v Trnave Novinky z radnice. Dlhodobo pracuje v samospráve a podieľa sa na kultúrnych a spoločenských podujatiach. Napísal a publikoval viac ako 350 autorských článkov, zamyslení, recenzií a odborných príspevkov. Redakčne spracoval sériu kníh Michala Želiara Lošonského, viacero zborníkov a publikácií. V roku 2007 vydal generačný román mapujúci zmenu spoločenských pomerov s názvom Nič v krajine nikoho (SSV, 2007), ktorý ocenili čitatelia Knižného revue druhým miestom v súťaži debut roka. V ďalšej knihe s názvom Bezčasie (SSV, 2010) ponúka zbierku poviedok reflektujúcich súčasnú dobu, pričom  zbierka je aj poctou slovu a knihe, ako to autor zdôrazňuje najmä v poviedke Kniha života. Tretia zbierka s názvom Presahy (SSV, 2013) je charakteristická odkrývaním často prehliadaných rozmerov života a na pomerne malom priestore ponúka množstvo pozoruhodných podnetov. Najnovšia kniha Pavla Tomašoviča s názvom Most ponad čas prináša nielen podnetné čítanie, ale vytvára aj pomyslený oblúk, ktorý autor naznačuje prostredníctvom troch literárnych pozorovateľov sveta – Roberta Musila, Franza Kafku a Milana Kunderu. Ide o myšlienkové premostenie, ktoré pomáha odkrývať dôvody dnešnej krízy i celkovej spoločenskej situácie. Zostavil a v rámci KPT vydal dva zborníky textov z podujatí Trnavská poetika (2016, 2017), ktorého bol spoluorganizátor a spoluautor. Autorsky sa podieľal na viacerých kultúrnych programoch v meste, ktoré aj moderoval či spoluorganizoval, hlavne v oblasti literatúry a hudby. (Trnavská poetika, Včera, dnes a…, Na Západnom krídle múzy, Trnavský Pantheon, Osobnosti Trnavy…), Je predsedom občianskych združení Klub priateľov Trnavy a PRO Trnava.

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

Školské vzdelanie:

1970 – 1979  IX. ZŠ v Trnave

1979 – 1983  Stredná priemyselná škola v Trnave

1983 – 1987  Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

štátna záverečná skúška 26. 6. 1987

 

Zamestnanie:

1987 – 1997  TAZ Trnava, SOTP – výr. kontrolór

1997 –          MsÚ Trnava, hovorca mesta

1999 – 2000  MsÚ Trnava a riaditeľ MTT

od r. 2001 – 2016 Vedúci Kancelárie primátora, MsÚ Trnava

od roku 2016 – Poradca primátora pre kultúru a hovorca mesta, MsÚ Trnava

 

Odborná činnosť:

Od roku1992 publikačná činnosť,

od r. 1996 tvorba spravodajstva pre masmédiá,

od r. 1997 – 2016 šéfredaktor Noviniek z radnice,

od r.1998 – 2000 redakčná práca a moderovanie MTT

od r. 2000 podpredseda Krajského Slovenského syndikátu novinárov,

od r. 2001-2006 člen redakčnej rady časopisu Listy (časopis pre dialóg medzi teológiou, filozofiou a politikou),

od r. 2001 predseda občianskeho združenia novinárov PRO TRNAVA,

od r. 1999 až 2001 redaktorská spolupráca – rádio Twist,

v r. 2003 Certifikát – Komunikácia, komunitné vzťahy a public relation pre mestá,

od r. 2004 – správca nadácie Trnava Trnavčanom.

od r. 2005 – do 2006 zodpovedný redaktor Listov,

od roku 2009 – Predseda Klubu priateľov Trnavy

rok 2008 – nominovaný na Novinársku cenu 2007

rok 2008 a 2010 nominovaný na hovorcu roka

rok 2012 –  Pamätná medaila TTSK za rozvoj kultúry

rok 2013 – člen Kultúrnej rady TTSK

rok 2013 – člen Spolku slovenských spisovateľov,

 

Autorské knihy:

 • Nič v krajine nikoho, SSV, 2007 Trnava, ISBN 978-80-7162-673-2     (druhé miesto v súťaži debut roka)
 • Bezčasie, SSV, 2010 Trnava,  ISBN 978-80-7162-811-8
 • Presahy, SSV, 2013 Trnava, ISBN 978-80-7162-963-4
 • Mosty ponad čas, Georg, 2016 Žilina, ISBN: 978-80-8154-139-1

 

Zborníky:

 • Trnavská poetika 2016, Pavol Tomašovič (ed.), Klub priateľov Trnavy 2016, ISBN 978-80-972442-1-7
 • Trnavská poetika 2017, Pavol Tomašovič (ed.) RUAH, Klub priateľov Trnavy 2017, ISBN 978-80-89604-34-0

 

Redakčne spracoval knihy:

 • Michal Želiar, Každý svojou pošiel stranou (2003), B-print, Trnava 2003 ISBN 80-89118-02-X
 • Michal Želiar, Ako splašený kôň, Vydal B-print, Trnava 2005 ISBN 80-89118-04-6
 • Michal Želiar, Na vlnách porozumenia, Vydal B-print, Trnava 2006, ISBN 80-89118-06-2
 • Michal Lošonský, Listy aj pre Teba, Vydal B-print, Trnava 2015, ISBN 978-80-89118-26-7
 • 760. výročie mesta Trnava, (1998)
 • Trnavská samospráva v novom tisícročí,  (2001)
 • Trnavské dní 1994-2003, zborník Klub priateľov Trnavy 2003
 • Trnava at the Crossroads 2013, Barbara Bodorová, František Čavojský, Pavol Tomašovič,  Trnava 2007, Print Grafické podniky Kusák s.r.o Vyškov
 • Ročenka Klubu priateľov Trnavy 2006, Klub priateľov Trnavy 2006
 • Ročenka Klubu priateľov Trnavy 2007, Klub priateľov Trnavy 2007
 • Dejiny Trnavy 1, Mesto Trnava 2010
 • Trnavské dni 1993-2013, Peter Horváth, Pavol Tomašovič, mesto Trnava vo vydavateľstve Tirna 2013, ISBN 978-80-969858-4-5