Bc. Simona Asztalosová

Vyštudovala Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, odbor Maľba a dekoračná tvorba. Momentálne študuje posledný ročník Mgr. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte, odbor Výtvarná edukácia.

Jej prvé umelecké začiatky sa objavili ešte počas štúdia na základnej škole, kedy sa zúčastňovala rôznych výtvarných (Európa v škole, Slovensko, krajina v srdci Európy, Žena a kvet), literárnych (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole) i speváckych súťaží (Malokarpatský slávik, Beat fórum – Gbely, Senecká dúha). Ako žiačka siedmeho ročníka mala tú možnosť ilustrovať detskú knižku „Motýľ Ničota“ od spisovateľky Márie Čechovičovej-Ochabovej.

V roku 2008 absolvovala tvorivú dieľňu pre lektorov v rámci medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorú viedla britská lektorka Hattie Naylor (divadelná a rozhlasová dramatička) pod názvom New writting/Dramaticky mladí – Píšeme drámu .

V roku 2010 účinkovala v detskom muzikáli „Išlo vajce na vandrovku“, ktorý napísala spisovateľka Mária Čechovičová-Ochabová.

Vo svojom voľnom čase sa venuje vlastnej výtvarnej tvorbe, ktorá zahŕňa najmä maľby spojené s kombinovanou technikou, koláže, ilustrácie detskej literatúry, a taktiež vyrába rôzne handmade výrobky. Svoje výtvarné zručnosti využíva i v grafickej a digitálnej tvorbe. Okrem výtvarnej tvorby sa tiež venuje skladaniu hudby, písaniu detských rozprávok, spevu a hraniu na hudobné nástroje (klavír, flauta, keyboard). Aktívne sa zaujíma o umenie, vernisáže, výstavy, kultúru (divadlo, koncerty) a pod.

V roku 2018 sa začala aktívne venovať tvorbe bábkového divadla. V spolupráci so spisovateľkou Máriou Čechovičovou-Ochabovou a žiakmi SZUŠ Prokofievova 5, v Bratislave momentálne pracujú na prípravách bábkového predstavenia „Sýkorka Mata zachraňuje les“. Na tejto SZUŠ začala pracovať ako učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy.