Viera PROCHÁZKOVÁ, rod. Kukurdíková

učiteľka, spisovateľka, poetka,  recenzentka, publicistka, predsedníčka Klubu autorov Považia, členka krajskej odbočky SSS v Trenčíne, členka literárneho klubu Bernolák Trnava.

 

Žije v Považskej Bystrici, vydatá, má dve dcéry a štyri vnúčatá, manžel je lekár.

Narodená- Horní Houžovec, okr. Ústí nad Orlicí/ ČR/
Viera Procházková ZŠ absolvovala v Papradne, okr. Považská Bystrica, kde sa rodičia presťahovali z ČR.
Strednú školu SVŠ ukončila v Považskej Bystrici. Diaľkovo študovala na Pedagogickej škole Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie pre MŠ si doplnila na Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach.
Na 2. stupni ZŠ pôsobila od roku 1963 do roku 1974. Následne až do roku 2001 pracovala ako učiteľka MŠ z toho 12 rokov ako riaditeľka MŠ Železničná v Považskej Bystrici.

 

Básne začala písať ako študentka a aktívne pracovala v krúžku autorov pri DK ROH v Považskej Bystrici, ktorý viedla Mária Hrozová, pracovníčka ZUČ pri DK ROH. Následne od roku 1984 sa zúčastňovala  ako autorka, činnosti v Púchovskom klube autorov pri Dome kultúry v Púchove, ktorý viedla Elena Zlatošová, pracovníčka ZUČ.

 

Publikovať začala v regionálnej tlači: Amos, Aspekt, Obzor, Považskobystrické novinky a Noviny stredného Považia, Obzor MY.v Slovenských národných novinách, v Orlovi Tatranskom.

V celoslovenskej tlači publikovala: V Slovenke, Ženskom magazíne a Ročenke ženy. V literárnych časopisoch a novinách:  Nové slovo mladých, Mladá tvorba, Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Bojovník, V literárnom zborníku: Hľadanie a návraty/ Trnava -2002/, v SAUL zbierke Poézia/2000/1/, v Almanachu PB I/Knižné centrum , Žilina 1997/a v Almanachu PB II/ Dotyky s múzou/ Knižné centrum, Žilina 2002/.

 

Účasť v literárnych súťažiach:  Hviezdoslavov Kubín, celoslovenské kolo- recitácia / 1960/,  XXXV. Roč. Hviezdoslavov Kubín/ 29.9.1989/poézia a tvorba pre deti/- vlastná tvorba.

Účasť v Okresnej literárnej súťaži: v roku 1986, 1989, 1993  vo vlastnej tvorbe.

 

Účasť v celoslovenských súťažiach: Literárny Zvolen, Literárny Kežmarok, Vansovej Lomnička,  Chalupkovo Brezno, Kalokagátia, súťaž O cenu učeného tovarišstva v Trnave a Literárna Senica/ vlastná tvorba – poézia a tvorba pre deti/.

 

Členka redakčnej rady Poézia- Almanach SAUL/ 200I/II.

 

Knižne vydané  diela: Poézia – Presvetlenie/ Vyd. Osveta , Martin 1988/, Fragmenty lásky/ Vyd. TPEG, Považská Bystrica, 2004/

Zostavovateľka: Almanach PB I a PB II/ Dotyky s múzou/ a Jozef Procházka “Chcem sa ti rozdať“.

V tomto roku 2019  má pripravenú na vydanie zbierku básní „ Prosba o jemnocit“.

Pripravuje  tiež stránku Literárneho klubu Považia / Literárny klub Považia

literarnyklubpovazia@gmail.com/

Pripravuje  aj knižku pre deti– Príbehy o deťoch  a ich huncúdstvách.

Pripravila scenáre do regionálneho vysielania: Rádio Modra s.r.o. – Literárny podvečer s autormi –Klubu autorov Považia:  Viera Procházková,  Dr. Gejza Sádecký, Mgr. Jozef Borčányi a Mudr. Jozef  Procházka.