Publikovať začala v roku 1996.

 

Časopisy :

 

 • Slovenka – 1996 – č.46 rozhovor · O kameňoch z vinorodých vŕškov.
 • Air Slovakia – GOOD FLIGT · Obláčik /polročenka/ – r. 1996 · poviedka Cár Peter · 1999  rozprávka  Žabí koncert.  
 • Včielka rok 2002/03 v  I-X čís. seriál  komixových príbehov · Čirove novinky, r. 2005-06 v  I-IV čís.  seriál  komixových príbehov · Jakub a zvedavý ďalekohľad.
 • Literárny týždenník 2003 – č. 31 · poviedka Margita a Klára.
 • Roľnícke noviny · Hosť týždňa 20.1.2006.
 • Včielka 2008 – č.1- 5. · Narodil sa Žirko.
 • Roľnícke noviny  2009- č. 34 -okienko „História“ Cár Peter v Bratislave · Ako chutí víno z Malokarpatských kopcov.
 • c Animfilm – r. 2010  rozprávka Piknik + scenár  maľovánky.
 • Dieťa február r.2012 /mesačník · Rozhovor.
 • Knižná revue r. 2013/mesačník č.18 · Pracujeme s mládežou.
 • Dom v záhrade august r. 2013 /mesačník /príbeh/ · Pstruhy.
 • Dom v záhrade jún r. 2014 /mesačník / · Príbeh Miesto pre každého.

www.webjorunal.sk  r. 18.5. 2013 – · Rozhovor.

 • Modranské zvesti r. 2014 čis. 6 /reg. tlač / · Femina  o Modre.

 

RTVS

 • STV relácia pre deti TAK I TAK r.1996 · Jarná rozprávka
 • SRO rádio Devín krátka literárna tvorba:
 • február 1996 – rozprávka Snežienky · marec 1996 -rozprávka Chrobáčiky· apríl 1996 -rozprávka Žabky · máj 1996 -rozprávka Kamarát macík · október 1996 – rozprávka V záhrade · november 1996 – rozprávka Prípravy na zimu · marec 1997 – rozprávka Tekvicové semienko · apríl 1997- rozprávka O repe · máj 1997 – rozprávka Farebný sen, február 1998 – rozprávka Karneval, máj 1998 -rozprávka Naša rodina · december 1998 -rozprávka Vianoce · marec 1999- rozprávka Babka vlk · jún 1999 – rozprávka Retiazka z hviezdičiek · február  2000-  rozprávka Vajce ako vajce · september 2002- rozprávka Šarkaniáda.
 • SRO -Regina
 • 3.5.2014 čas od 10:00-11:00 hod. živé vysielanie v relácií Panoráma ·  O sebe a Starej Bratislave.
 • SRO 1 r.  2000   február-marec  ·  päť  Večerníčkov -Príbehy zo starej Bratislavy.
 • SRO 1 rozhlasový seriál Králikovci : · 29.1.2006 diel Rumunsko · 9.4.2006 -diel Fórum mamičiek · 24.9. 2006 -diel Vinobranie · 2.11.2006 -diel-Potopa u Nébusov.

 

Regionálne vysielanie

 • Média Modra/VKV 106,1 reg. 13.10.2013 Rozhovor  · Vyrastala som v Modre,
 • Média Modra/VKV 106,1 reg. -8.12.2013 · O starej Bratislave,
 • Média Modra/VKV 106,1 reg. 4.6. 2017  Rozhovor · Prečo deti potrebujú rozprávky?

 

 • od 3. 10.2013 – 31.12.2018 napísala 53 jednohodinových scenárov pre relácie –Literárny podvečer a moderovala  rozhovory so spisovateľmi o ich tvorbe, umení  v regionálnom  vysielanií  Media Modra s.r.o.

 

Knihy:

       •  Nedotýkaj sa ma (románová novela) vydalo vydavateľstvo Atrakt r. 2000 .
       •  Z ježkovej kapsičky (próza pre deti) – vydalo vydavateľstvo Epos r.2003,
v tom istom roku preložená do českého jazyka.

•Svetlá hus (próza pre deti ) vydalo vydavateľstvo Epos r.2004,
v tom istom roku preložená do českého jazyka.
•Príbehy zo starej Bratislavy
( próza pre deti a mládež) –vydalo vydavateľstvo Matica slovenská r. 2012,
získala ocenenie -Najkrajšia kniha roku 2012.

 

Recenzie:

 • Hodnotenie detskej knihy Marty Hlušíkovej pri príležitosti udeľovania cien SSS v Pálfiho paláci  8.12.2018 Bratislave.
 • Hodnotenie detskej knihy Jozefa Kollára pri príležitosti udeľovania cien SSS v Pálfiho paláci 8.12.2018 Bratislave.