Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1. – 15.4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Vyhlásenie výsledkov je uverejnené od 30.5.2020 na stránke www.literarneumenie.sk .

Okrem poroty mala možnosť zapojiť sa do hodnotenia literárnych prác aj širšia verejnosť hlasovaním online. Súbežne s hlasovaním online hodnotila práce odborná porota, zostavená zo slovenských spisovateliek. Poetka Mária Mesárošová, poetka Viera Procházková, prozaička Ružena Scherhauferová, prozaička Viera Valachovičová Ryšavá, predsedníčka poroty Mária Mesárošová.
Témou celoslovenskej literárnej súťaže bola – Ja a svet okolo. Zapojilo sa do nej 137 prispievateľov prózy a poézie, ktoré boli rozdelené do šiestich vekových kategórií.
Po prvýkrát na Slovensku sa umožnilo zúčastniť literárnej súťaže aj talentovaným deťom do 10 rokov. Cieľom Literárneho umenia, občianskeho združenia, bola snaha výrazne pomôcť a podporiť aj tých najmenších v ich literárnej schopnosti a odhaľovať už talent v najmladšom školskom veku.

Súťažiaci vo svojich prácach približujú virtuálny a realistický svet okolo seba, s ktorým je dnešná mládež konfrontovaná. Vo väčšine príspevkov riešia svoj život a život svojich rovesníkov v reálnom svete, ktorý sa stáva pre mladých paradoxne nebezpečným a plne si tento stav uvedomujú. V zaujímavých príbehoch uplatňujú svoju fantáziu, dávajú na vedomie svoje pocity a pravdivé vnímanie skutočnosti. Ich predstavivosť sa odráža v peknej obraznosti (používajú umelecké prostriedky). Zároveň odhaľujú s úprimnosťou detskej a dospievajúcej duše svoje vnútro, prázdnotu, smútok, ale i radosť, svetlo, nádej a vieru v dobrý koniec. Vysielajú signál ľudstvu aj slovami veršov Zuzany Džačárovej : / usmej sa človek, na každý deň. Bude Ti vďačná Zem aj ľud…), ktorá vo svojej poézii takto vyjadrila nádherné posolstvo pre človeka.
Literárne umenie, občianske združenie, považuje druhý ročník literárnej súťaže Rozlet za veľmi úspešný.

Hodnotenie odbornou porotou
kategória talentovaných detí do 10 rokov

próza

1. Michaela Čaranová
2. Sebastian Roy
3. Mira Staroňová

poézia

1. Mira Staroňová
2. Sebastian Roy
3. Sebastian Peksa
Diplom za najlepšiu báseň do 10.r. na aktuálnu tému
Zachariáš Drobňák – Corona

kategória 10-12 r.
próza

1. Zachariáš Drobňák
1. Barbora Hrachovská
2. Tomáš Zurek
3. Zora Staroňová

poézia

1. Natalia Matoľáková
1. Nella Rózsová
2. Ema Jeleňová
2. Radoslava Bulková
3. Daniel Prekop
3. Tereza Agnesa Medveďová
3. Martin Hošták

kategória 13-14 r.

próza

1. Matúš Dubjel
1. Ema Adameková
2. Dominik Peter Stratov
2. Veronika Sára Gejdošová
3. Nicola Furdová

poézia

1. Nikolas Miškovský
2. Dominik Lackovič
3. Mia Blchová

kategórie 15-16 r.

próza

1. Ili Ivančová
2. Nevena Kraviarová
3. Mária Barnovská

poézia

1. Eva Mančíková
2. Laura Tašková
3. Zuzana Džačárová

kategória 17-18 r.

próza

1. Natália Bugošová
2. Kristína Kobolková
3. Karolína Cúciková

poézia

1. Barbora Langová
2. Alexandra Gábelová
3. Branislava Vranić

kategória 19-20r.

próza

1. Magdaléna Martišková
2. Katharina Maria Šebáková
3. Ivan Nociar

poézia

1. Magdaléna Martišková
2. Simona Tomajková
3. Dominika Sýkorová

Víťazi online hlasovania
kategória talentovaných detí do 10 rokov

próza

1. Sebastian Roy
2. Norah Pustay
3. Hanah Pustay

poézia

1. Sebastian Roy
2. Lukáš Vlačuha
3. Zachariaš Drobňak
kategória 10-12 r.

próza

1. Zachariáš Drobňák
2. Kristína Tenkelová
3. Tomáš Zurek

poézia

1. Zachariaš Drobňak
2. Patrik Hlavačka
3. Dominika melišíková

kategória 13-14 r.

próza

1. Juraj Ficek
2. Nikola Furdová
3. Hana Vorobelová

poézia

1. Tímea Anna Wilmanová
2. Nataly Očovanová
3. Pavlína Haršániová

kategórie 15-16 r.

próza

1. Nevera Kraviarová
2. Ili Ivančová
3. Mária Barnovská

poézia

1. Eva Mančíková
2. Zuzana Džačárová
3. Laura Tašková

kategória 17-18 r.

próza

1. Nikola Macejová
2. Kristína Kobolková
3. Karolína Cúciková

poézia

1. Dominika Blchová
2. Viktória Nováková
3. Karin Peczenová

kategória 19-20r.

próza

1. Katharina Maria Šebáková
2. Magdaléna Martišková
3. Ivan Nociar

poézia

1. Aneška Borošová
2. Dominika Sýkorová
3. Simona Tomajková