Vyhodnotenie štvrtého ročníka literárnej súťaže

Literárne umenie, občianske združenie vyhodnotilo štvrtý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1.2022 do 31.3.2022 na tému: Keď úsmev klope na dvere. Téma ponúkla žiakom a študentom vo štvrtom ročníku celoslovenskej literárnej súťaže množstvo úsmevných príhod končiacich sa šťastne, ale automaticky sú spájané s tým, ako žijú a vnímajú spoločnosť okolo seba a celkovo sa dotýkajú života v spoločnosti a uvedomovania si svojho postavenia v nej. Sú dôležitým medzníkom priateľstva, správania sa mladých ľudí k spolužiakom, rodičom a dospelým. Ich detská a dospievajúca duša približuje vo svojich prácach virtuálny a realistický svet. Riešia svoj život, život rovesníkov, rodiny a blízkych ľudí v reálnom svete. V ich tvorbe cítiť úprimnosť a potrebu vyjadrovať sa citlivo vzhľadom na svoj vek a dospievanie. V próze a poézii prispeli 62 literárnymi dielami, ktoré boli rozdelené do šiestich vekových kategórií. Vo svojich prácach mladí literáti objavujú krásu v práci so slovom, rýmom i so zmyslom pre rytmus verša. Nie u všetkých sú tieto komponenty na rovnakej úrovni, pretože sú ešte len na začiatku svojej literárnej cesty. Veríme, že budú po nej kráčať ďalej a objavovať nové a zaujímavé horizonty. Medzi hodnotenými prácami bolo i viacero zaujímavých objavných príspevkov tak z obsahovej ako aj formálnej stránky. Sú umelecky pôsobivým vyjadrením vnútorného rozpoloženia autorov. Niektoré práce nesú v sebe znaky originálnosti s výstižným umeleckým stvárnením, čo je bytostne ojedinelé ako celistvé chápané metafory vymykajúce sa bežnej obrazotvornosti. Oceňujeme používanie umeleckých prostriedkov. Súťaž hodnotíme za úspešnú.
Do súťaže sa zapojili mladí literáti zo základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií, študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Odborná porota v obsadení: Mária Mesárošová, poetka, muzikologička, Ružena Scherhauferová prozaička, Dana Janebová prozaička, poetka, Viera Valachovičová Ryšavá prozaička, Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. literárny vedec, romanista, prekladateľ. Výsledky vyhodnotenia sú zverejnené od 23.9.2022 na stránke www.literarneumenie.sk .

Okrem odbornej poroty sa do hodnotenia zapojila aj širšia verejnosť online hlasovaním.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave dňa 20.10.2022 o 14 hod.

Poézia do 10 rokov

1. miesto: Simona Kuchárová / Mimo /
2. Miesto Sebastian Roy / Úsmev /
3. neobsadené
Próza do 10 rokov

1. miesto: Sebastian Roy / O hovoriacich potkanoch /
2. Miesto Lilien Čurillová / Čary zimy/
3. neobsadené

Poézia od 10-12 rokov

1. miesto: Zachariáš Drobnák / Keď varí moja mama/
2. miesto: Eliška Jeleňová / Kniha, dúha a vietor /
3. miesto: Norbert Kelemen / Rocky /

Próza od 10 -12 rokov

1. miesto: Zachariáš Drobnák / Nečakaný hosť /
1. miesto: Andrej Vlček / Trampoty prváka /
2. miesto: Lujza Togelová / Nová kariéra /
3. miesto: Nina Pokorná / Kráľ Modrej krajiny/

Poézia od 13-14 rokov

1. miesto: Alexandra Beňová / Najjasnejší kúsok v srdci /
2. miesto: Terezia Brossmannová / Tanec života, Svetlo/
3. miesto: Denis Stanislav Novák /Z lásky k mame/

Próza od 13-14 rokov

1. miesto: Kristína Tenkelová / Len cudzinci so spomienkami /
2. miesto: Kristína Patáková / Súrodenecká láska /
3. miesto: Michaela Poláková / Ako sa máš, Nie /

Poézia 15-16 rokov

1. miesto: Nikolas Miškovský / Báseň Netušíš, Príroda , Skryté Tajomstvo /
2. miesto: Natália Očovanová / Pocit /
3. miesto: Leona Pavlovičová / Odkaz /

Próza 15-16 rokov

1. miesto: Lucia Hošťaková / Keď pršia hviezdy /
2. miesto: neobsadené
3. miesto: Karolína Hlavová / Metamorfóza šťastia /

Poézia 17-18 rokov

1. miesto: Marek Riziky / Úsmev za dverami /
2. miesto: Sára Šindlová / Deň zlato /
3. miesto: Barbora Opatovská / Naplnenie duše, Vyslobodenie , Beh šťastia /
Próza 17-18 bez príspevkov

Online hlasovanie
Poézia do 10 rokov

1. miesto: Sebastian Roy / Malysh /
2. miesto: Sebastian Roy / Úsmev /
3. miesto: Simona Kucharová /Nuda, Mimo /

Próza do 10 rokov

1. miesto Sebastian Roy / O hovoriacich potkanoch /
2. miesto: Sebastian Roy /Maľovaný úsmev /
3. miesto: Michaela Poláková / Ako sa máš, Nie /

Poézia od 10 -12 rokov

1. miesto: Nela Holíková / Zvieratká /
2. miesto: Norbert Kelemen / Rocky /
3. miesto: Zachariaš Drobnák / Keď varí moja mama /

Próza od 10 -12 rokov

1. miesto: Andrej Vlček / Trampoty prváka /
2. miesto: Zachariaš Drobnák / Nečakaný hosť /
3. miesto: Nina Pokorná / Kráľ Modrej krajiny /

Poézia od 13-14 rokov

1. miesto: Natália Točeková / Biela, Iba tam /
2. miesto: Denis Stanislav Novák / Z lásky k mame /
3. miesto: Alexandra Beňová / Slovenský raj /

Próza od 13-14 rokov

1. miesto: Barbora Košťablová / Keď úsmev klope na dvere /
2. miesto: Tina Tenkelová /Len /cudzinci so spomienkami /
3. miesto: neobsadené

Poézia od 15 -16 rokov

1. miesto. Nataly Očovanová / Pocit /
2. miesto: Leona Pavlovičová / Odkaz /
3. miesto: Klaudia Šprochová / Lavička /

Próza od 15 -16 rokov

1. miesto: Karolína Hlavová / Metamorfóza šťastia /
2. miesto: Andrea Hoštáková / Keď pršia hviezdy /
3. miesto: neobsadené

Poézia 17 -18 rokov

1. miesto: Barbora Opatovská / Naplnenie duše, Vyslobodenie, Beh šťastia /
2. miesto: Marek Riziky / Úsmev za dverami /
3. miesto: Tamara Šišoláková / Keď úsmev klope na dvere /

Próza17 -18 rokov
bez príspevkov