2%

Tlač

1.  Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

2. Potvrdenie o zaplatení dane

3.  Tlačivá na stiahnutie: 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Literárne umenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 1552/36 , 90201 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42130964
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Literárne umenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 1552/36 , 90201 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42130964
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Literárne umenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 1552/36 , 90201 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 42130964
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.