Vitajte !

Združenie vytvára priaznivé podmienky pre osvetovú činnosť. Podporuje povedomie o pôvodnej slovenskej literatúre a iných umeniach. Rozvíja duchovné hodnoty medzi sebou a tvorivé aktivity mládeže aj  širokej verejnosti.

AKTUALITY

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredenýc ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spo ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma:  Prierez z otvorenia maďarského hosťovania v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Expo-Clube v r.2019. Pripravila: Viera Valachovičová.   ...

Viac ...