Vitajte !

Združenie vytvára priaznivé podmienky pre osvetovú činnosť. Podporuje povedomie o pôvodnej slovenskej literatúre a iných umeniach. Rozvíja duchovné hodnoty medzi sebou a tvorivé aktivity mládeže aj  širokej verejnosti.

AKTUALITY

Hlasovanie on-line 2. Roč. lit. súťaže Rozlet.

Od 21.4.2020 – 17.5.2020 . 1./ on-line hlasovanie verejnosťou, 2./ súbežne odbornou porotou. Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020. Hlasovať mô ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredenýc ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spo ...

Viac ...