Návštevnosť stránky www.literarneumenie.sk za obdobie 01/01/2022 – 1/03/2023

Návštevnosť stránky www.literarneumenie.sk za obdobie 01/01/2021 – 31/12/2021

Návštevnosť stránky www.literarneumenie.sk za obdobie 01/01/2021 – 25/06/2021

Návštevnosť stránky www.literarneumenie.sk za obdobie 01/01/2020 – 05/02/2021

Návštevnosť stránky www.literarneumenie.sk za obdobie 01/03/2019 – 31/12/2019