Jedenásty ročník krajského kola rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Štvrtý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ vyhlásenie víťazov v Knižnici Juraja Fándlyho

 

Druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ vyhlásenie víťazov v Knižnici Juraja Fándlyho

 

Prvý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ vyhlásenie víťazov v Považskej Bystrici

Práca s verejnosťou