Literárne umenie, občianske združenie

Správna rada od 15.1.2022 – 15.1.2026 

Predseda správnej rady:

Viera Valachovičová Ryšavá

Členovia správnej rady:

Pavol Tomašovič

Ružena Scherhauferová

Dana Janebová

Členovia revíznej komisie:

Silvia Radvanská

Ladislav Franek

Ľudmila Ješková

Členovia redakčnej rady:

Hedvika Kramárová

Mária Mesárošová

Ružena Scherhauferová

Viera Valachovičová Ryšavá