Literárne umenie, občianske združenie

Správna rada od 8.2.2018 

 Predseda Správnej rady:

Viera Valachovičová Ryšavá

 Členky Správnej rady:

Eva Ruth Hudecová Copeland,

Mária Mesárošová,

Viera Procházková

 Revízna rada :

 Danica Jakubcová,

Dagmar Škamlová

Sylvia Radvanská,

 Redakčná rada:

 Hedvika Kramárová,

Mária Mesárošová

Danica Jakubcová,

Viera Valachovičová Ryšavá

Správna rada zvolená na dobu 5-ročného volebného obdobia.

.