Literárne umenie, občianske združenie, vyhodnotilo piaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje od 15.1.2023 –  30.4.2023  piaty ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredený ...

Viac ...

Vyhodnotenie štvrtého ročníka literárnej súťaže

  Vyhodnotenie štvrtého ročníka literárnej súťaže Literárne umenie, občianske združenie vyhodnotilo štvrtý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1.2022 ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje od 15.1.2022 – 31.3.2022 štvrtý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo ...

Viac ...

Literárne umenie o.z ústretovo uverejňuje Ministerstvu obrany SR výzvu

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: S básnikom, rozhlasovým a divadelným dramatikom Benjamínom Škrekom o jeho životných míľnikoch v literárnej tvorbe. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Poézia v záhrade s hosťom spisovateľom Jurajom Žemberom a jeho fanúšikmi. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. ...

Viac ...

Vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže ROZLET rok 2021

  Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo tretí ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 18.1. – 18.3. 2021. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci zá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Umelecká múza v rodine spisovateľky Márie Čechovičovej. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s Dalimírom Stanom o jeho vyznaniach k poézii a literárnych aktivitách. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Nová zbierka poézie knihy Štefana Kuzmu „Atlas bielej“. Pripravil: Pavol Tomašovič   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s prekladateľom Jánom Jamborom o preklade knihy Heidi. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej. Pripravila: Marína Mesárošová a Viera Valachovičová Ryšavá. ...

Viac ...

3. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

Literárne umenie, občianske združenie vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škô ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom Ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2020 v Budmericiach. Ceny udeľoval Spolok slovensk ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie ústretovo uverejňuje výzvu

   – Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena  (Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu z ...

Viac ...

2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet- slávnostné udeľovanie cien víťazom.

Literárne umenie, občianske združenie dňa 22. 9. 2020 o 13. 00 hod. uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktoré sa konalo v Kr ...

Viac ...

Oznam

Ku dňu 12.9. 2020 potvrdzujeme víťazom Literárnej súťaže ROZLET 2020 slávnostné odovzdávanie cien online súťaže i víťazom vyhodnotených odbornou porotou. Podujatie sa koná 22.9.2020 o ...

Viac ...

Oznam o odovzdávaní cien

Víťazom všetkých kategórií 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET – 2020 sa uskutoční 22.9. 2020 o 13.00 hod. v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnav ...

Viac ...

OZNAM

Ďakujeme všetkým za účasť v 2. ročníku literárnej súťaže ROZLET 2020. Víťazov oslovíme emailom a diplomy im doručíme poštou. S víťazmi, ktorí budú môcť prísť do Pezinka, nahr ...

Viac ...