Výzva 2024

Šiesty ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov.

Literárne umenie, občianske združenie, vyhodnotilo piaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

 Literárne umenie, občianske združenie, vyhodnotilo piaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktorá bola vypísaná 15.1.- 30.4.2023 na tému: Na veselú nôtu. Jej účastníci, žiaci ZŠ a študenti stredných škôl mali príležitosť hľadať a nachádzať cez vlastnú tvorbu svoj originálny pohľad ...

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje od 15.1.2023 –  30.4.2023  piaty ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte …

Vyhodnotenie štvrtého ročníka literárnej súťaže

  Vyhodnotenie štvrtého ročníka literárnej súťaže Literárne umenie, občianske združenie vyhodnotilo štvrtý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1.2022 do 31.3.2022 na tému: Keď úsmev klope na dvere. Téma ponúkla žiakom a študentom vo štvrtom ročníku celoslovenskej literárnej …

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje od 15.1.2022 – 31.3.2022 štvrtý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte …

Literárne umenie o.z ústretovo uverejňuje Ministerstvu obrany SR výzvu

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému VOJENSKÁ PRÍSAHA. Súťažné práce v rozsahu …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: S básnikom, rozhlasovým a divadelným dramatikom Benjamínom Škrekom o jeho životných míľnikoch v literárnej tvorbe. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Poézia v záhrade s hosťom spisovateľom Jurajom Žemberom a jeho fanúšikmi. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

Vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže ROZLET rok 2021

  Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo tretí ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 18.1. – 18.3. 2021. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Vyhlásenie výsledkov …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Umelecká múza v rodine spisovateľky Márie Čechovičovej. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s Dalimírom Stanom o jeho vyznaniach k poézii a literárnych aktivitách. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Nová zbierka poézie knihy Štefana Kuzmu „Atlas bielej“. Pripravil: Pavol Tomašovič  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s prekladateľom Jánom Jamborom o preklade knihy Heidi. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej. Pripravila: Marína Mesárošová a Viera Valachovičová Ryšavá.

3. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

Literárne umenie, občianske združenie vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba bude rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom Ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2020 v Budmericiach. Ceny udeľoval Spolok slovenských spisovateľov. Zostrih pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá    

Literárne umenie, občianske združenie ústretovo uverejňuje výzvu

   – Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena  (Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu zapojiť do literárnej súťaže Ministerstva obrany SR. Svoje príspevky na tému „Akú cenu má mier?“ …

2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet- slávnostné udeľovanie cien víťazom.

Literárne umenie, občianske združenie dňa 22. 9. 2020 o 13. 00 hod. uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktoré sa konalo v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

Oznam

Ku dňu 12.9. 2020 potvrdzujeme víťazom Literárnej súťaže ROZLET 2020 slávnostné odovzdávanie cien online súťaže i víťazom vyhodnotených odbornou porotou. Podujatie sa koná 22.9.2020 o 13.hod. v Knižnici Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnave. Tí, ktorí nepotvrdili …

Oznam o odovzdávaní cien

Víťazom všetkých kategórií 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET – 2020 sa uskutoční 22.9. 2020 o 13.00 hod. v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnave. Do 18.9.2020 potvrďte účasť cez info@literarneumenie.sk . Cestovné je na vlastné náklady. …

OZNAM

Ďakujeme všetkým za účasť v 2. ročníku literárnej súťaže ROZLET 2020. Víťazov oslovíme emailom a diplomy im doručíme poštou. S víťazmi, ktorí budú môcť prísť do Pezinka, nahráme v letných mesiacoch júl a august rozhovor do relácie „Literárny podvečer“, ktorý …

Vyhodnotenie 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET 2020.

Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1. – 15.4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Vyhlásenie výsledkov je …

Hlasovanie on-line 2. Roč. lit. súťaže Rozlet.

Od 21.4.2020 – 17.5.2020 . 1./ on-line hlasovanie verejnosťou, 2./ súbežne odbornou porotou. Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020. Hlasovať môžete na https://www.literarneumenie.sk/sutaze/ Pri hlasovaní do klonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2020 a zahlasujte. …

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 -20 rokov.  Výnimočne nadané …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spolok slovenských spisovateľov. Zostrih pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma:  Prierez z otvorenia maďarského hosťovania v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Expo-Clube v r.2019. Pripravila: Viera Valachovičová.  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Rozhovor s prof. Janom Kačalom popredným slovenským jazykovedcom na tému „Slovenčina si krásna“. Pripravila: Valachovičová Ryšavá        

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Fantazijná  rozprávka pre dospelých „ V krajine zázrakov“ s Máriou Čechovičová r. Ochabovou a  dcérou Simonou  Astaloszovou. Pripravila: Čechovičová, Astaloszová.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Herec, humorista plný optimizmu Svetozár Peško o divadle s jedným hercom. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Cyklus milovníkov poézie s hostkami Etelou Farkašovou, Zlaticou Matlákovou. Pripravil: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

        Téma : O poézii Oľgy Rojkovej Danajovej z knihy „Duša donaha“ a prozaickej poviedke „Kamarátka z detstva“. Pripravila: Ľudmila Ješková, Viera Valachovičová Ryšavá

Literárna súťaž „Rozlet“

  Prvého kola literárnej súťaže„ Rozlet“ sa zúčastnili žiaci, študenti z 9 škôl. Do súťaže prispeli 30 príspevkami literárnych prác. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť pri naštartovaní 1. ročníka súťaže. Víťazom gratulujeme. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 26.06. 2019 …

Literárne umenie, občianske združenie

vyhodnotilo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“     pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a individuálnych prispievateľov.     Cenu poroty získali : 1. kategória v poézii 1. stupeň ZŠ: „Hurá do školy“ …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Záznam vyhodnotenia žiackej celoslovenskej literárnej súťaže „ ROZLET “. Pripravila:Viera Valachovičová Ryšavá

Literárne umenie, občianske združenie

  uzavrelo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a individuálnych prispievateľov. Výsledky víťazných literárnych prác budú zverejnené 15. 6. 2019 v aktualitách na webovej stránke. Víťazom individuálne. …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma :Prierez tvorbou Simony Astalošovej a Márie Čechovičovej venovanej mamičkám, babičkám, tetám a ľuďom teplého slova. Pripravila Simona Astalošová, Mária Čechovičová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma : Vyznanie spisovateľky Ruženy Scherhauferovej o jej vzťahu k literatúre a jej úspešných románoch. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Spisovateľ Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma so spisovateľom Milanom Richterom, spisovateľom, historikom Ivanom Kamencom o osudoch hlavných protagonistov knihy „Čo Dante nevidel“ od Alfréda Wetzlera“. (repríza) Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma, Viera Valachovičová Ryšavá.

Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje literárnu súťaž „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. V prípade, že píšete literatúru a nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma : Prezentácia knihy „Necenzurované“ od Pavla Dinku, publicistu, spisovateľa literatúry faktu a Petra Žantovského, českého novinára a publicistu dňa 7.12.2018 v Budmericiach. Pripravil, moderoval: Štefan Cifra  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Slávnostné kolokvium k 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka a 30. ročníka Dotykov, ceny SSS za celoživotné dielo a X. ročník Ceny Ruda Fábryho 7. 12. 2018 v Budmericiach. (prierez) Pripravil a moderoval Štefan Cifra.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Spisovateľka Toňa Revajová autorka detskej literatúry, držiteľka viacerých medzinárodných ocenení za literatúru. (repríza ) Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Spisovateľka Toňa Revajová autorka detskej literatúry, držiteľka viacerých medzinárodných ocenení za literatúru. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Umelecká múza v rodine spisovateľky Márie Čechovičovej. Pripravila: Simona Astalošová, Mária Čechovičová, Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Prihovára sa spisovateľka Ľudmila Ješková so svojimi životnými postrehmi a povesťami z okolia Považskej Bystrice. Pripravila: Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Riaditeľ Literárneho informačného centra: Miroslava Vallová, o smerovaní LIC v zahraničí . (repríza) Pripravila Tatiana Jaglová, Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: O osude Alfréda Wetzlera a knihe „ Čo Dante nevidel“ pokračovanie z literárneho podujatia v trnavskej synagóge ( 2.časť) Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Spisovateľ Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma so spisovateľom Milanom Richterom, spisovateľom, historikom Ivanom Kamencom o osudoch hlavných protagonistov knihy „Čo Dante nevidel“ od Alfréda Wetzlera“. ( 1.časť) Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma, spolu so spisovateľom Teofilom Klasom, vlastným menom Jozef Zavarský o jeho tvorivej životnej púti . Pripravili: Pavol Tomašovič, Štefan Kuzma, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma : Celistvosť zväzku medzi literatúrou a kultúrou s Prof. Ladislavom Franekom. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: „ V priestore knihy“ čítame, počúvame, vnímame. Zostrih seminára konaný 5.2.2018 v Bibiane. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá.

Literárne umenie, občianske združenie

  Literárne umenie, občianske združenie, so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, pokračuje vo svojej činnosti pod novým názvom. Vízia smerovania organizácie. Členky OZ budú napĺňať rozšírenú víziu činnosti združenia, so zachovaním archívu predchádzajúcej činnosti na novej stránke http://www.literarneumenie.sk Literátky …

FEMINA- KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie

  FEMINA- KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, ukončuje svoju činnosť pod týmto názvom.     V nepretržitej činnosti pokračuje pod novým názvom Literárne umenie, občianske združenie, so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok. …

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej. Pripravila: Marína Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Repríza: Budmerice -slávnostné odovzdávanie cien Rudolfa Fábryho za Literárnu činnosť. (zostrih podujatia) Pripravil: Štefan Cifra, zostrih Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Rekapitulácia desaťročnej činnosti občianskeho združenia Femina. Jeho smerovanie pod novým názvom –Literárne umenie, občianske združenie. Pripravila Viera Valachovičová-Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Budmerické dni 2017, udeľovanie cien Rudolfa Fábryho mladým autorom . Pripravil Štefan Cifra, zostrih Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Z knižného veľtrhu v Inchebe v Bratislave . Udeľovanie cien Spolkom slovenských spisovateľov v r. 2017. Pripravil Štefan Cifra , zostrih Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Debutant Jozef Procházka. Jeho odborný, psychologický postreh v poézii. Pripravila Viera Procházková, Valachovičová-Ryšavá .

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    IBBY INŠTITUT BRATISLAVA -jeseň 2017 Medzinárodný seminár na rozvoj kultivovaného čítania- zostrih „Nakukni poza obrázok, čo vidíš?“ Zostrih z podujatia pripravila Viera Valachovičová-Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Debutant Jozef Procházka. Jeho odborný, psychologický postreh v poézii. Pripravila Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová o smerovaní LIC v zahraničí . Pripravila Tatiana Jaglová, Viera Valachovičová-Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Diplomat, spisovateľ Anton Hykisch – O najúspešnejšom románe „Verte cisárovi „ Pripravil Pavol Tomašovič, Kuzma, zostrih Viera Valachovičová-Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    -repríza.Rozhovor s o spisovateľom Jozefom Borčányim o jeho tvorbe . Prínos jeho tvorby do slovenskej literatúry. Pripravila Viera Procházková, Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Rozhovor s o spisovateľom Jozefom Borčányim o jeho tvorbe . Prínos jeho tvorby do slovenskej literatúry. Pripravila Viera Procházková, Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Práca a úspechy hlasovej koučky, speváčky Anky Repkovej. Pripravila Patrícia Brestovanská

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Spomienky na detstvo, mladosť Ignáca Bizmajera podľa rozprávania I. Bizmajera spracovala O. Pavúková a Sylvia Hrdlovičová . Pripravila Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Životné fragmenty spisovateľky Diany Mašlejovej , Pripravila Patrícia Brestovanská

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Prečo deti potrebujú rozprávky? Tvorba Viery Valachovičovej Ryšavej Pripravil Rastislav Urbanek.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    O tvorbe spisovateľky Zuzany Kuglerovej . Pripravila Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Profil a reflexie speváka , hudobníka, tanečníka, Ľubomíra Hošeka Pripravila Patrícia Brestovanská

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Jozef Trtol a jeho duchovná poézia. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Profil Petera Čačka exriaditela Bibiny a jeho prekladová tvorba. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Rozhovor o novej knihe Domček jedným ťahom Veroniky Šikulovej -repríza Pripravila Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Pohľad na súčasnú politickú scénu v knihe „Eseje o kríze“ s Romanom Michelkom i o preklade knihy Thomasa Mora „Utópia“ . Pripravila Viera Valachovičová- Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Knižná novinka Jara Riháka a jeho kniha Pentcho. Rozhovor o životných príbehoch spisovateľa Jara Riháka. Pripravuje Ľubomíra Miháliková  

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Ľudové tradície a literárna tvorba z vybraných diel slovenských autorov s Máriou Mesárošovou a Valachovičovou Ryšavou. Pripravila Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá,

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  -repríza zo dňa 27.11.2016. Hudobný skladateľ Adam Hudec o šírení slov.dychovej hudby doma i vo svete, aj o hudbe k filmu V.Šikula – Otec ma zderie tak i tak. Pripravila Hedvika Kramárová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    -repríza zo dňa 16.10.2016 – Trenčianske Teplice- kongres. Zostrih. Zostrih pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Autorské čítanie  z tvorby Gejzu  Sádeckého “Muzika spod zeme, Barborka z rajeckého hradu a faktografia osem storočí rodu Sádeckých“. Pripravila  Viera Valachovičová Ryšavá

V Dome seniorov v Kučišdorfskej doline v Pezinku.

Posedenie s knihou. Spomienky na mladosť, detstvo. Ako sme trávili vianočné sviatky?   Marína Mesárošová, Hedvika Kramárová, Viera Valachovičová Ryšavá.

V Základnej škole na Fándlyho ul. v Pezinku.

„Vianoce v lese“. Literárna tvorba v edukačnom procese s interaktívnou účasťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Adventné  rozprávanie  o živote Mariusa  Kopcsaya, diele ASVOBOŽDENIE. Pripravila Ľubomíra Mihaliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Hudobný skladateľ Adam Hudec o šírení slov.dychovej  hudby  doma i vo svete.  Aj o hudbe k filmu V.Šikula – Otec ma zderie tak i tak. Pripravila Hedvika Kramárová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Rozhovor so slovenskou herečkou Evou Sakálovou o jej životnej púti  na ceste k herectvu. Pripravila Patrícia Brestovanská

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Eva Ježková – dlhoročná  pracovníčka pobočky Matice slovenskej o práci v pobočke Považskej Bystrici.  Almanach.  Pripravila Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach (zostrih z 2 dní). Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Kultúrnom stredisku, Sokolská 2, 900 01 Modra.

Modranské veršobranie 2016. Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Editorka, novinárka Anna Šikulová  o sebe i o živote s Vincom Šikulom.Relácia venovaná k jeho nedožitým 80.narodenám. Pripravila Tatiana Jaglová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

K 180. výročiu úmrtia J.Ľ. Holubyho o jeho dielach s riaditeľom Malokarpatského múzea PhDr. Martinom Hrubalom PhD. Mgr. Luciou Burdovou historičkou,kurátorkou skupiny História a PhDr. Zuzanou Žarnovickou. Pripravila Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Profil prozaičky Kataríny Zacharovej a jej tvorbe.  Pripravila Patrícia Brestovanská

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Rozprávanie s autorkou publikáce „Modranskí Emreszovci“ s Michaelou Marianyovou. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Publikácia „Ľ. Štúr a moderné Slovensko“ s Beatou Mihalkovičovou, Pripravila Ľubomíra Miháliková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Tvorba Viery Prochádzkovej  a považskí literáti. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Poézia Štefana Cifru i vyjadrenie o Literárnom týždenníku o jeho histórii a vydávaní.    Pripravil Milan Rusko

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

K 180. výročiu úmrtia J.Ľ. Holubyho o jeho dielach s riaditeľom Malokarpatského múzea PhDr. Martinom Hrubalom PhD. Mgr. Luciou Burdovou historičkou,kurátorkou skupiny História a PhDr. Zuzanou Žarnovickou. Pripravila Valachovičová Ryšavá

V areáli Miestnej knižnici vo Vištuku.

Členstvo v porote v súťaži pre talentované deti „Vištucké jabĺčko“. Viera Valachovičová Ryšavá

V Gymnáziu, Jablonská ul. č. 301/ 5, Myjava.

Etické poslanie poézie v tvorbe myjavskej rodáčky Danice Jakubcovej Danica Jakubcová

V Miestnej knižnici Karlova Ves, Bratislava.

Beseda o knihe „Zaľúbená esemeska“.  Dagmar Wagnerová  Škamlová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

A.Pižurný – O živote A. Sládkoviča  a jeho múze Maríne. Poézia zo zbierky „Pandorina pixľa“. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Klube dôchodcov, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.

„Zrkadlá času“  4. zbierka poézie Danice Jakubcovej. Workshop s chorvátskym  ilustrátorom Milanom Kleinom. Danica Jakubcová.

V Materskej škole, Vyšné Hágy.

Mačacia kráľovná. S autorkou príbehu z pripravovanej knihy Danicou Jakubcovou a workshop s chorvátskym ilustrátorom  Milanom Kleinom.    Danica Jakubcová

V Materskej škole, v Novom Smokovci.

Workshop s chorvátskym ilustrátorom o knihe Danici Jakubcovej  „Jankine dobrodružstvá . Danica Jakubcová.

V Materskej škole, v Novom Smokovci.

Workshop o knihe „Jankine dobrodružstvá„ s ilustrátorom Milanom Klienom Danica Jakubcová

V Základnej škole, v Tatranskej Lomnici.

Ilustrácia a poézia zo zbierky básní „Variácie života“. Workshop Danici Jakubcovej a chorvátskeho ilustrátora Milana Kliena. Danica Jakubcová

V Základnej škole, Tatranská Lomnica.

Láska v poézii. Autorské čítanie zo zbierky „ Zrkadlenie času.“ Danica Jakubcová

V Základnej škole, Tatranská Lomnica.

O knihe Danici Jakubcovej„ Jankine dobrodružstvá“ a workshop s chorvátskym ilustrátorom Milanom Klienom. Danica Jakubcová

V MsK, Sokolská č. 8., 900 01 Modra.

Príbehy zo starej Bratislavy, príbeh „ Pomocník v Lekárni Salvator“.  Viera Valachovičová Ryšavá, Zuzana Žarnovická

V MsK, Sokolská č. 8., 900 01 Modra.

Príbehy zo starej Bratislavy, príbeh „ Pomocník v Lekárni Salvator“.  Viera Valachovičová Ryšavá

V Klube dôchodcov, Stromová 18, Bratislava- Nové mesto.

Beseda o knihe „Šialený nápad“, -autorské čítanie  a diskusia o slovenskej  súčasnej literatúre. Tatiana Jaglová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

So spisovateľkou Veronikou Šikulovou a jej poviedky v knihe „Domček jedným ťahom. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Kultúrnom stredisku Ľ. Štúra, Sokolská 2, 900 01 Modra

Festival duchovnej poézie. O knihe- Krajina diamantov, Ani v Amerike sme sa nestretli, s autormi Erikom Ondrejičkom a Bohuslavom Rapošom.  Ľubomíra Miháliková

V Cirkevnej základnej škole Doľany.

Príbehy zo starej Bratislavy- príbeh Korunovačné slávnosti. Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Satirik, kritik, spisovateľ Milan Kenda a jeho tvorba. Pripravil Milan Rusko

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

K 100. výročiu narodenia dona Santnera o jeho živote a poézii. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole, Školská 907/2, 922 41 Drahovce.

Predsedníctvo v porote Krajského kola literárnej súťaže „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce.“   Viera Valachovičová Ryšavá, Mária Mesárošová

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Bohuš Rapoš ako fotograf a jeho trampská príhoda „Medvedie skaly“. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Materskej škole, A. Grznára 1444 , v Považskej Bystrici.

Deň s knihou „Moja najobľúbenejšia“.  Viera Procházková

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Debutantka Patrícia Brestovanská o svojich literárnych začiatkoch.  Pripravila Hedvika Kramárová. 

V Základnej škole, Nemocničná 987/3, v Považskej Bystrici.

Ako vzniká kniha. ilustrácie súčasť literárneho obrazu. Práca s knihou Marty Hlušíkovej „Písmenkovo“. Viera Procházková

V Základnej škole, Nemocničná 987/3 , v Považskej Bystrici.

Deň s knihou „ Čítame pre radosť“.   Viera Procházková

V Základnej škole, Hlavná č. 293, 900 89 Častá.

Predsedníctvo v porotách Okresného kola literárnej súťaže „ Hviezdoslavov Kubín“. Hedvika Kramárová, Martina Monošová, Ľubomíra Miháliková, Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá.

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Rozhovor s prekladateľom Otakarom Kořínkom.  Prekladateľské úskalia.  Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá  

V Jednote dôchodcov, Kollárova 1, Pezinok.

Beseda o knihe „Šialený nápad“, autorské čítanie, diskusia o slovenskej  súčasnej literatúre. Tatiana Jaglová

V Základnej škole, Nemocničná 987/2, v Považskej Bystrici.

Príbehy zo starej Bratislavy- príbeh „Pomocník v Lekárni Salvator Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole, Nemocničná 987/2, v Považskej Bystrici.

Príbehy zo starej Bratislavy- príbeh „Pomocník v Lekárni Salvator“.  Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Profil Martiny Monošovej a jej kniha „ Lásky o piatej“. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Obecnej knižnici vo Vištuku.

Súčasná ženská literatúra a jej hodnoty. Láska v literatúre. Poviedka „Na vine je barónka“. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole, Za hradbami 1, Pezinok.

Pôvodná slovenská rozprávka a ľudové tradície. Autorský prednes rozprávky „Veselé masky“. Viera Valachovičová Ryšavá

V Miestnej knižnici, Karlova Ves, 841 05 Bratislava

Láska v literatúre a v súčasnom živote a spoločnosti.  Mária Mesárošová, Otília Dufeková, Hedvika  Kramárová, Tatiana Jaglová,  Patrícia Brestovanská, Jana Šimulčikova, Danica Jakubcová ,Viera Valachovičová Ryšavá.

V Materskej škole, Moravský Svätý Ján.

Autorský prednes pôvodnej slov. rozprávky Veselé masky a ľud. Tradície, fašiangy s interaktívnou činnosťou.   Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole Sekule.

Autorský prednes pôvodnej slov. rozprávky Veselé masky a ľud. Tradície, fašiangy s interaktívnou činnosťou.   Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Spomienky Bohuslava Rapoša a jeho tvorba  „Vianoce“. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Základnej škole na Vajanského ul. 93, v Modre.

Autorský prednes pôvodnej slov. rozprávky Veselé masky a ľud. Tradície, fašiangy s interaktívnou činnosťou.   Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole na Vajanského ul. 93, v Modre.

Autorský prednes pôvodnej slov. rozprávky Veselé masky a ľud. Tradície, fašiangy s interaktívnou činnosťou.   Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Prof. Ladislav Franek, prekladateľ, spisovateľ, literárny vedec. Umelecký preklad ako ľudská aktivita.   Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Profil Jána Zemianskeho a jeho debut „Ver si“. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

Ireney Baláž a jeho umelecký svet. (2.časť) Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Spisovateľ Bohuslav Rapoš  „Vianočný program mládenca“. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Ireney Baláž a jeho umelecký svet. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Básnická tvorba poetky Hany Koškovej a uvedenie zborníka „Mladí s mladými“. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Profil Jána Zemianskeho a jeho literárna prvotina – Ver si a dokážeš všetko. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Repríza: Umelecký profil Bohuslava Rapoša a jeho kniha -Ani v Amerike sme sa nestretli. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

Stretnutie s mládežou  a verejnosťou. O Ľ. Štúrovi až po modernú spisovnú slovenčinu. Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Životné zastavenia Martiny Monošovej a obraz modernej ženy v populárnej  literatúre. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Profil a životné etapy v literárnej tvorbe Zlaty Matlákovej. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S profesorom Ladislavom Franekom  na tému  -Vedecké a umelecké dielo. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Profil Jozefa Trtola a jeho tvorba. Zbierka poézie Moja Kráľová. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Mestskom kultúrnom stredisku KDĽŠ v Modre.

Stretnutie s literatúrou a autorkami pôvodnej slovenskej literatúry -Kultúrne leto. Ľubomíra Miháliková, Tatiana Jaglová, Otília Dufková, Hedvika Kramárová, Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

O stredoeurópskej literatúre a jej šírení na Univerzite of  Minesota  Mineapolis  USA,  s Evou Ruth Hudecovou  Copeland. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Rozhovor s Danou Podrackou o jej tvorbe a básnickej zbierke Kubus. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Letné čítanie v Miestnej knižnici Karlova Ves v Bratislave.

Otília Dufeková, Dagmar Wagnerová, Tatiana Jaglová, Hedvika Kramárová, Viera Valachovičová Ryšavá     

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S Ondrejom Kalamárom a Zuzanou Kuglerovej  o slovenskej poézii jej postavení v súčasnej spoločnosti . Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Umelecký profil Bohuslava Rapoša a jeho kniha -Ani v Amerike sme sa nestretli. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Miestna Knižnica Karlova Ves – Líščie údolie v Bratislave.

Prezentovanie slovenských spisovateliek a tvorbe pôvodnej slovenskej literatúry. Tatiana Jaglová, Otília Dufeková, Eva Hudecová Copeland, Hedvika Kramárová, Mária Mesárošová, Dagmar Wagnerová, Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Pohľad na tvorbu spisovateliek T. Jaglovej, V. Švenkovej,s recenzentom  I. Szabóom, Etelou Farkašovou  a psychiatrom Igorom Škodáčkom Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Obecnej knižnici vo Vištuku.

Členstvo v  porote v súťaži  talentovaných detí –Vištucké jabĺčko.  Viera Valachovičová Ryšavá, 

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Elena Hidvegyova Jung  o básnickej zbierke Materia Prima a dialóg o čínskej kultúre. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S predsedom rady Litfondu Otakarom Kořínkom.Na tému -K dokonalosti sa môžeme len priblížiť. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Miestnej knižnici Karlova Ves v Bratislave.

So žiakmi základných škôl o Starej Bratislave. Viera Valachovičová Ryšavá,  Hedvika Kramárová

V Miestnej knižnici Karlova Ves v Bratislave.

So žiakmi základných škôl o Starej Bratislave. Viera Valachovičová Ryšavá,  Hedvika Kramárová

V Základnej škole vo Vištuku

Práca s informáciami na interaktívnej tabuli –Túlavý pes,z knihy Príbehy zo starej Bratislavy.  Viera Valachovičová Ryšavá 

V Základnej škole vo Vištuku.

Práca s informáciami na interaktívnej tabuli –Pomocník z lekárne Salvator,z knihy Príbehy zo starej Bratislavy. Viera Valachovičová Ryšavá 

V Základnej škole v Drahovciach .

Krajské kolo –ŠTÚROVE  A HOLLÉHO RÉTORICKÉ DRAHOVCE. Členstvo v porote : Viera Valachovičová Ryšavá, Mária Mesárošová 

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Prof. Ladislav Franek, prekladateľ, spisovateľ, literárny vedec.Umelecký preklad ako ľudská aktivita. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Dúbravke Pri Kríži 26, v Bratislave.

S Danicou Jakubcovou  čítačka na tému -Jar v poézii pri príležitosti Dňa zeme. Danica Jakubcová

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Festival duchovnej poézie k 200. výročiu  nar. Ľ. Štúra. Slovanstvo a svet budúcnosti . Pripravila Ľubomíra  Miháliková

V Klube dôchodcov, denné centrum ,Vajnorská č.51, v Bratislave.

S Danicou Jakubcovou  o prepojení  výtvarného a literárneho umenia inšpirované prírodou. Danica Jakubcová

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Životné míľniky spisovateľky,  prekladateľky Vladimíry Komorovskej.  Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Miestnej knižnici Karlova Ves , v Bratislave

So spisovateľkou Dagmar Wagnerovou Škamlovou v Noci s Andersenom . Dagmar Wagnerová Škamlová

V Miestnej knižnici v Dúbravke, v Bratislave

Noc s Andersenom -Povesti o slovenských hradoch a zámkoch. Viera Valachovičová Ryšavá,  Patrícia Brestovanská

V Mestskom kultúrnom centre KDĽŠ v Modre.

Festival Duchovnej poézie. Ľubomíra Miháliková

V Základnej škole v Častej.

Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.Členstvo v porotách. Hedvika Kramárová, Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole L. Novomeského v Trenčíne

Podporovanie spontánneho prejavu detí a interaktivity k rozprávke. Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole L. Novomeského v Trenčíne.

Podporovanie spontánneho prejavu detí a interaktivity k rozprávke. Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole vo Vištuku

Zážitkové čítanie v autorkinom prevedení.Rozprávka –Piknik.                       Viera Valachovičová Ryšavá     

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S profesorom Beloslavom Riečanom , vedcom, hudobníkom, spisovateľom  o vede a umení. Pripravila Ľubomíra Miháliková

V Pedagogickej fakulte, Katedra liečebnej pedagogiky vBratislave.

S Danicou Jakubcovou  o výtvarnom a literárnom umení  inšpirovaným  prírodou. Danica Jakubcová

V Klube dôchodcov -Zlatý dážď, Račianska, Nové mesto -Bratislava.

S Danicou Jakubcovou  o jej životných  míľnikoch s  poéziou. Danica Jakubcová

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Profil spisovateľa , tvorivá , životná etapa s Ivanom  Szabóom spisovateľom  faktu a publicistom. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S Ľubomírou Mihálikovou „Ako prehĺbiť vzťah mládeže k čítaniu“. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole Jozefa Lettricha v Martine.

Interaktívna beseda. Práca  s rozprávkou -Veselé masky a fašiangové tradície. Viera Valachovičová Ryšavá

Materskej škole Jozefa Lettricha v Martine.

Interaktívna beseda s rozprávkou -Veselé masky a fašiangové tradície. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Mária Bátorová „Medzi umením a literárnou tvorbou. Pripravila Ľubomíra Miháliková

Mestské kultúrne stredisko v KDĽŠ v Modre.

Gala večer – Príhovor k  80. narodeninám spisovateľa Jozefa Mihalkoviča. Lubomíra Miháliková ,Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Ukážky zo zbierok poézie Otílie Dufekovej.  Fakty v poézii. Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Viera Valachovičová Ryšavá o próze „Príbehy so starej Bratislavy„ Pripravila Ľubomíra Miháliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Profil a poézia zo zbierky -Perom a srdcom s poetkou Evou Hajnovičovou. Viera Valachovičová Ryšavá

Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

S poetkou, esejistkou Evou Bachletovou o knihe –Riadky bytia. Ľubomíra Mihaliková

V Klube kresťanských seniorov Petržalka, v Bratislave.

Predstavenie monografie fotografky Ľuby Lauffovej. Elena Lichá-Zábranská

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Pásmo o živote a diele dona Štefana Sandtnera s  Helenou Čajkovou, Marínou Mesárošovou, Tomášom a Petrom Janečkom. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Artur Soldán a jeho debut -Historické udalosti v 20. storočí. Ľubomíra Mihaliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Význam tvorby venovanej cirkvi -ocenenie Hedviky Kramárovej biskupom Cirkvi československej husitskej J. Hradilom a jej životný profil. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Výber a tvorba z monodrámy Milky Zimkovej a jej životné fragmenty. Ľubomíra Mihaliková

V Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre.

Beseda s Veronikou Šikulovou o knihe Domček jedným ťahom. Ľubomíra Mihaliková

V Materskej škole v Pezinku Za Hradbami 1.

Práca s rozprávkou s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

O článkoch a knihách Tatiany Jaglovéj  s novinárkou, spisovateľkou, Tatianou Jaglovou. Valachovičová-Ryšavá

V Knihe Artforum s.r.o. Ul. Kozia 20, v Bratislave.

Predstavenie monografie fotografky Ľuby Lauffovej. Elena Lichá-Zábranská

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Tvorba Veroniky Šikulovej, fragmenty zo života v Modre, spomienka na Vincenta Šikulu s Veronikou Šikulovou. Ľubomíra Mihaliková

V Staromestskej knižnici, pobočka Panenská 1, v Bratislave.

Ľuba Lauffová- fenomén tvorivej fotografie 60.-90.  rokov minulého storočia. Elena Lichá-Zábranská

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Poézia a profil básnika Teofila Klasa s Jozefom Zavarským (Teofil Klas). Tatiana Jaglová Valachovičová-Ryšavá

Kulturny dom Ľudovita Štura, Modra

Rozhovor o knihe Deň motýľa. Tatiana Jaglová.  

V Materskej škole vo Vištuku.

 Autorské čítanie rozprávky- Rak podnikateľ s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová– Ryšavá.

V Materskej škole vo Vištuku.

Autorské čítanie rozprávky- Rak podnikateľ s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová– Ryšavá.

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Ukážky z tvorby literáta, režiséra, fotografa Mariana Minárika. Ľubomíra Mihaliková

V Materskej škole J. Lettricha v Martine.

Autorské čítanie rozprávky- Rak podnikateľ s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová– Ryšavá.

V Materskej škole J. Lettricha v Martine.

Autorské čítanie rozprávky- Rak podnikateľ s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová– Ryšavá.

V Základnej škole v Drahovciach.

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. 5 ročník krajského kola rétorickej súťaže. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Diskriminácia  starších ľudí v spoločnosti.  Beh času v poézii. Jana Šimulčíková, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Viera Valachovičová Ryšavá

Knižnica Ružinov, Zimná 1,Bratislava

Knižničné nocovanie za účelom čitateľskej gramotnosti detí.Dagmar  Škamlová   

V Základnej škole Ul. L. Novomestského

Beseda so spisovateľkou knihy -Príbehy zo starej Bratislavy.  Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole Ul. L. Novomestského

Beseda so spisovateľkou knihy -Príbehy zo starej Bratislavy.  Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Autorské čítanie z poézie -Osamilosť, Neskorý zber.. Ľubomíra Mihaliková

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Autorské čítanie z poézie -Osamilosť, Neskorý zber.. Ľubomíra Mihaliková

V Základnej škole v Častej- Okresné kolo „Hviezdoslavov Kubín“.

Hedvika Kramárová, Mária Mesárošová, Dagmar Wagnerová,Viera Valachovičová Ryšavá

V Kultúrnom centre Ul. Holubyho 2, v Pezinku.

Beseda o živote sv.Cyrila a sv. Metoda, so spis. Stojanom Lekoskim. Viera Valachovičová Ryšavá

V Klube dôchodcov učiteľov a školských pracovníkov Radlinského 51, v Bratislave.

Beseda -Čítačka z tvorby Danici Jakubcovej pri príležitosti mesiaca knihy. Danica Jakubcová

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Monografia fotografky Ľuby Laufovej s Elenou Zábranskou-Lichou,výtvarníčkou a spisovateľkou. Viera Valachovičová Ryšavá

Knižnia – Karlova Ves, Jurigovo námestie, Bratislava

Babičkiné rozprávky pre deti s Dagmarou Wagnerovou.Dagmara Škamlová   

Knižnica Karlová Ves, Jurigovo námestie, Bratislava

Babičkine rozprávky pre najmenšie deti z materskej školy.  Dagmar Škamlová 

V Súkromnej škole Bellamos, Východná 18, Martin.

Beseda o knihe -Príbehy zo starej Bratislavy a histórii Bratislavy.  Viera Valachovičová Ryšavá

V Súkromnej škole Bellamos, Východná 18, Martin.

Beseda o knihe -Príbehy zo starej Bratislavy a histórii Bratislavy. Viera Valachovičová Ryšavá.

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Autorská esej Ľ. Mihálikovej o slovenskej novelistike (ukáž. I. Horváth,J. Hrušovský). Ľubomíra Mihaliková

Jednota dôchodcov, Kollárova 1, Pezinok

Stretnutie so spisovateľkou Tatianou Jaglovou a Hedvigou Kramárovou v  Jednote dôchodcov. Tatiana Jaglová, Hedviga Kramárová  

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Umelecký preklad ako ľudská aktivita.Ladislav Franek literárny vedec, prekladateľ, spisovateľ. Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Autorkino curriculum -Ako ma dobývala láska a jej tvorba. O Márii  Mesárošovej, poetke, muzikologičke.  Viera Valachovičová Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

Príchod sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy. Proglas -Stojan Lekoski historik, spisovateľ, prekladateľ. Ľubomíra Miháliková, Valachovičová -Ryšavá

Regionálne Rádio Modra – RTVS -106,1- www.radiomodra.sk

V Kultúrnom centre v Pezinku. Program k 60. výročiu Okresnej knižnice v Pezinku. Ľubomíra Miháliková, Valachovičová Ryšavá

V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

Modranské veršobranie „Shakespeare v Modre“ Ľubomíra Miháliková, V.Valachovičová- Ryšavá

V Klube dôchodcov na Kýčerského 8, v Bratislave.

Beseda s čitateľmi –Literatúra  v spoločnosti, čítanie poviedky -Oči noci. Tatiana Jaglová

V Československej husitskej cirkvi na Konventne 11, v Bratislave.

O stave súčasnej slovenskej literatúre  a ukážkou z tvorby spisovateľky. Hedviga Kramárová.   

V Československej husitskej cirkvi na Konventne 11, v Bratislave.

O stave súčasnej slovenskej literatúre  a ukážkou z tvorby spisovateľky. Hedviga Kramárová.   

V Kultúrnom stredisku na Sokolskej ulici v Modre.

Literárny kolotoč  o najnovšej tvorbe slovenských spisovateliek. Tatiana Jaglová, Danica Jakubcová, Hedvigy Kramárová, Ľubomíra Miháliková, Viera Valachovčová Ryšavá

V Mestskom kultúrnom centre na Sokolskej ul. v Modre

Medzinárodný festival umelcov. Ľ. Miháliková, Valachovičová Ryšavá

V Obecnej knižnici vo Vištuku.

Predsedníctvo v súťaži „Vištucké  jabĺčko“ –hodnotenie detí v recitácii, hre na hudobný, v tanci a pohybe. Viera Valacovičová Ryšavá, PaedDr.Eva Urbaneková

V mestskej knižnici pri Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

Kultúrne leto –čítanie z próz  slovenských spisovateliek. Jaglová, Kramárová, Miháliková, Jakubcová, Valachovičová- Ryšavá

V Základnej škole Dr. Dérera V Malackách pre žiakov 6.-7. roč.

Beseda o dielach  slovenských spisovateliek. Danica Jakubcová, Otília Dufeková, Hedvigy Kramárová

V Základnej škole Dr.J. Dérera v Malackách so žiakmi 8.-9.roč.

Beseda o poézii a literárnych dielach autoriek. O. Dufeková, Danica Jakubcová

V Základnej škole Dr. Dérera v Malackách pre žiakov 6.-7. roč.

Beseda o dielach  slovenských spisovateliek. Danica Jakubcová, Otília Dufeková, Hedvigy Kramárová

V Obecnej knižnici Krušovciach.

O knihách, literatúre, poézii s gitarovým sprievodom občanom obce. O. Dufeková, D.Jakubcová, V. Valachovičová Ryšavá, P. Sojka. T.Revajová, H. Kramárová,

V Základnej škole Cyrila a Metoda v Krušovciach.

Beseda so žiak. 5-6. roč. o Starej Bratislave s audivizuálnym premietaním. Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole Cyrila a Metoda v Krušovciach so žiakmi 8.-9.roč.

So spisovateľkou  o knihe  -Čo by ste povedali keby… H. Kramárová

V Základnej škole Cyrila a Metoda v Krušovciach.

Rozhovor so spisovateľkou o knihe  -Zlom väz, Johanka. Toňa Revajová

V Materskej škole Cyrila a Metoda v Krušovciach.

Autorské čítanie – Žabí koncert -s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole vo Vištuku.

Autorské čítanie –Rak podnikateľ s interproduktívnou činosťou detí. Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole vo Vištuku

Autorské čítanie – Rak podnikateľ- s interprodukívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

V Kultúrnom stredisku na Sokolskej ul. v Modre.

Riadky bitia  realizované na hlasnom čítaní. Eva Bachletová, Ľubomíra Miháliková

V Materskej škole Za hradbami v Pezinku.

Autorské čítanie – Rak podnikateľ“ s intraproduktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole Za hradbami 1. v Pezinku.

Autorské čítanie – Rak podnikateľ s interproduktívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

Stretnutie Feniny s čitateľmi knižnice a blusdžezmenom P. Sojko

Revajová, Dufeková,Duhanová,Kramarová,Jakubcová, Valachovičová

V Základnej škole vo Vištuku žiaci 8.-9 roč.

Písanie scenárov s audivizuálnymi ukážkami. Oľga Duhanová

V Základnej škole vo Vištuku žiaci 6.-7 roč.

Príbehy zo starej Bratislavy- história hlavného mesta Slovenska. Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole vo Vištuku žiaci 4.-5 roč.

Autorské čítanie – Johanka zlom väz. T. Revajová

V Základnej škole vo Vištuku žiaci 1.- 2.roč. Projekt -Deň Zeme.

Autorské čítanie -Rak podnikateľ -s interaktívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole vo Vištuku žiaci 1.- 2.roč. Projekt -Deň Zeme.

Autorské čítanie -Rak podnikateľ -s interaktívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole -Mierové námestie v Handlovej.

Dni detskej knihy – Stretnutie so spisovateľkou. Paula Sabolová 

V Hornonitrianskej knižnici v Handlovej.

Stretnutie študentov gymnázia so spisovateľkou a jej tvorbou. Jana Šimulčíková

V Hornonitrianskej knižnici v Bojniciach sa rozprávala so žiakmi 8.-9.r. o knihe.

Dievča s bosými nohami slovenská spisovateľka. Jana Šimulčíková

V Základnej škole -Rástočno v Prievidzi.

Dni detskej knihy žiakom 3.-4. roč. – Autorské čítanie Kniha na ceste. Paula Sabolová 

V Hornonitrianskej knižnici v Bojniciach sa rozprávala so žiakmi 7.-8.r. o knihe.

Dievča s bosými nohami slovenská spisovateľka. Jana Šimulčíková

V Základnej škole na sídlisku Koš v Prievidzi.

Dni detskej knihy -Rozhovory o knihách. Toňa Revajová

V Základnej škole na Piaristickej ul. v Prievidzi.

Dni detskej knihy -Rozhovory o knihách. Toňa Revajová

V Základnej škole na ul. Energetikov v Prievidzi.

Dni detskej knihy -Rozhovory o knihách. Toňa Revajová

V Základnej škole Na Piaristickej ul. v Prievidzi.

Dni detskej knihy – Autorské čítanie detskej knihy -Kniha na ceste. Paula Sabolová

Na Katedre žurnalistiky FiF UK Gondova 2,v Bratislave.

Tvorivá dielňa – Ako na to autor? Eva Bachletová,  Viera Valachovičová- Ryšavá

V knižnici na Pionierskej 12, v Bratislave.

Beseda o knižke  -Potykajme si. Dagmar Wagnerová

V Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine so žiakmi 2. skupina.

Beseda – Slovenská literatúra a mládež. Jana Šimulčíková, D. Jakubcová, O. Dufeková, H. Kramárová

V Gymnáziu A. Sládkoviča M.R. Štefánika v Krupine so žiakmi I. skupina.

Tvorba súčasných slovenských spisovateľov študentom.  Jana Šimulčíková, O, Dufeková, H, Kramárová

V Gymnáziu A. Sládkoviča M.R. Štefánika v Krupine.

Tvorba súčasných slovenských spisovateľov študentom sexty, septimy Danica Jakubcová

V Mestskej knižnici v Piešťanoch.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

Vo verejnej knižnici M.Rešetku v Trenčíne so žiakmi 3. roč.

Autorské čítanie -Rak podnikateľ s interproduktívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

Vo verejnej knižnici M.Rešetku v Trenčíne so žiakmi 2. roč.

Autorské čítanie -Rak podnikateľ s interproduktívnou činnosťou detí. Valachovičová Ryšavá

V Dome kultúry –Ružinov v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

Základnej škole na Mokrohájskej ul. v Bratislave.

Beseda  o spisovateľke  -Tvorenie rýmov. Dagmar Wagnerová

V Spoločenskej miestnosti Radnice na Dukelskej ul. 38, v Modre.

Spomienkové stretnutie na M. Rázusa. Ľubomíra Miháliková, Hedviga Kramárová, Valachovičová Ryšavá

V Knižnici na Kapucínskej ul. v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Základnej škole v Drahovciach.

Štúrové a Hollého rétorické Drahovce – Krajské kolo súťaže. Viera Valachovičová Ryšavá, Hedviga Kramárová

V Základnej škole v Drahovciach.

Štúrové a Hollého rétorické Drahovce – Krajské kolo súťaže. Viera Valachovičová Ryšavá, Hedviga Kramárová

V spolupráci s knižnicou na Tomášikovej 25, v Bratislave.

Maratón čítania v Základnej škole na Nevädzovej 2, v Bratislave. Dagmar Wagnerová

V Staromestskej knižnici na Blumentálskej ul. v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Knižnici na Vavrilovej ul. v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Knižnici na Prokofievovej u.l v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Knižnici na Prokofievovej u.l v Bratislave.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Mestskej knižnici v Pezinku.

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Dome kultúry na Stromovej ul. Nové Mesto v Bratislave (BNH).

Jarný maratón s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

Slávnostné uvedenie nových kníh Evy Bachletovej a Hedvigy Kramárovej

Občianske združenie Femina – Klub slovenských spisovateliek srdečne pozýva na slávnostné uvedenie nových knižných titulov členiek Evy Bachletovej – Riadky bytia a Hedvigy Kramárovej – Čo by ste povedali, keby… Prezentácia nových kníh sa uskutoční vo štvrtok 14. februára 2013 o 16. …

V Materskej škole Železničná ul.74, v Považskej Bystrici

Autorské čítanie rozprávky „Snežienky“ s intraproduktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole Železničná ul.74, v Považskej Bystrici.

Autorské čítanie rozprávky „Snežienky“ s intraproduktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

Turčianska knižnica pobočka Ľadoveň v Martine

Autorské čítanie rozprávky „Snežienky“ s intraproduktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole Jozefa Lettricha v Martine.

Autorské čítanie rozprávky „Snežienky“ s intraproduktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Základnej škole na Drieňovej ul. v Bratislave (BNH).

Beseda –  Tvorivá dielna s knihou -Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V Základnej škole Pavla Marcelyho , na Drieňovej 16 v Bratislave o 10:30.

Tvorivá dielňa – Vytvorenie postavičky hlavného hrdinu v príbehu. Toňa Revajová

V Základnej škole Pavla Marcelyho , na Drieňovej 16 v Bratislave o 9 hod.

Beseda so žiakmi 4. Ročníka o Johanke v Zapadáčiku. Toňa Revajová

Beseda v školskej knižnici v Katoviciach v Poľsku.

Zapraszamy na spotkanie z dr hab. Lubomírou Mihálikovou Ľubomíra Miháliková

V Umeleckej škole v Senici.

Beseda – Múzy a umenie. Šimulčíková, Dufeková, Sabolová, Jakubcová, Kramárová

V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

Pásmo poézie – Modranské veršobranie a spomienka na spisovateľku Vadkerti Gavorníkovú. Ľubomíra Miháliková

V Turčianskej knižnici v Martine, pobočka Priekopa.

Beseda -Tvorcovia medzi deťmi. Toňa  Revajová.

V Podtatranskej knižnici -Juh 3, v Poprade.

Beseda o Denisovi, hlavnom hrdinovi knihy  Denis a jeho sestry. Toňa Revajová.

V Podtatranskej knižnici -Juh 1, v Poprade.

Beseda o Denisovi, hlavnom hrdinovi knihy  Denis a jeho sestry. Toňa Revajová.

V Slovenskom rozhlase, Mýtna 1, v Bratislave.

Verejná nahrávka k príležitosti  20. výročia založenia Feminy. V. Valachovičová –Ryšavá, T. Revajová. T. Jaglová, V. Švenková, O. Dufeková.

Slovenskom rozhlase (Devín), Mýtna1, v Bratislave.

O literárnej súťaži vo vydavateľstve Perfekt – Literárny zápisník. Toňa Revajová   

V knižnici na Kutuzovovej v Bratislave.

Beseda o pripravovanej knihe a poviedkach. Tatiana Jaglová

V internátnej Základnej škole pre žiakov s narušenou komunikáciou Vlastenecké nám.1v Bratislave.

Beseda- Ako si zaznamenať zážitok…  Dagmar Wagnerová, J. Šimulčíková.

V Miestnej knižnici Prokofievova 5 v Bratislave.

Beseda- Čitateľský maratón z tvorby P. Sabolovej Pauly Sabolovej -Jelínkovej

V Základnej škole na Mierovej 46, v Bratislave.

Čitateľský maratón z knihy Johanka zo Zapadáčikova.   Toňa Revajová.

V Základnej škole na Mierovej 46, v Bratislave.

Stretnutie so spisovateľkou a autorkou knihy Johanka zo Zapadáčikova.   Toňa Revajová.

V Klube dôchodcov Karadžičova 1, v Bratislave.

Beseda –Diskusia o literatúre a vplývaní seniorov na mládež. Dagmar Wagnerová, V . Švenková.

V Klube dôchodcov Karadžičova 1, v Bratislave.

Beseda o potrebe čítania s porozumením u detí. Viera Švenková

V Základnej škole v Drahovciach.

Súťaž -Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Tretí ročník krajského kola súťaže. T. Revajová, V. Valachovičová-Ryšavá.

V Mestskom kul. stredisku na Vajnorskej,v Bratislave.

Beseda s Jozefom Banášom a T. Jaglovou. Tatiana Jaglová  

V hornonitrianskej knižnici v Prievidzi o 10:30.

Beseda so spisovateľkou. Toňa Revajová.

V hornonitrianskej knižnici v Prievidzi o 9 hod.

Beseda so spisovateľkou. Toňa Revajová.

V Základnej škole M. Medveckej v Tvrdošíne.

Stretnutie žiakov 4. ročníkov s autorkou  v učebnici a jej literárnou tvorbou.   Toňa Revajová

V Základnej škole M. Medveckej v Tvrdošíne.

Tvorivá literárna dielňa – Napíš príbeh. Toňa Revajová.

V Základnej škole Hviezdoslavova 822/ 8, v Trstenej.

Stretnutie žiakov 4. ročníkov s autorkou a jej tvorbou.    Toňa Revajová

V Základnej škole M. Medveckej v Tvrdošíne o 8 hod.

Stretnutie žiakov 3. ročníkov s autorkou  v učebnici a jej literárnou tvorbou.   Toňa Revajová

V Základnej škole vo Vištuku 446 o 10:30.

Rozprávka -Žabí koncert s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Materskej škole vo Vištuku 446 o 9 hod.

Rozprávka -Žabí koncert s interaktívnou činnosťou detí. Viera Valachovičová Ryšavá

V Matici slovenskej v Martine.

46.ročník  festivalu slovenských literátov, knižnej kultúry a umeleckého slova. Viera Valachovičová- Ryšavá

V Materskej škole J.Letricha v Martine.

Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Žabí koncert. Viera Valachovičová- Ryšavá.

V Materskej škole Rusovce, Vývojová 228, v Bratislave.

Beseda –Riekanky-ľudová tvorba. Danica Pauličková

V Podtatranskej knižnici Poprad –Veľká.

Dni detskej knihy- Stretnutie so spisovateľkou . Jana Šimulčíková.

V KBNM na Pionierskej 12. V Bratislave.

Beseda – Básnická dielňa s deťmi zo ZŠ pre telesne postihnutých z Mokrohájskej  v Bratislave. Paulína Sabolová-Jelínková

V Podtatranskej knižnici v Poprade.

Stretnutie so žiakmi Základnej školy Mládeže v Poprade. Beseda – Hrdinka z knihy Johanka zo Zapadáčikova.  Toňa Revajová.

V Podtatranskej knižnici v Poprade o 10 hod.

Stretnutie so žiakmi Základnej školy Dostojevského 25, v Poprade.Beseda – Hrdinka z knihy Johanka zo Zapadáčikova.  Toňa Revajová.

Materská škola F. Kráľa v Podtatranskej knižnici Poprad –Veľká.

Dni detskej knihy- Beseda so spisovateľkou. Jana Šimulčíková.

V Podtatranskej knižnici v Poprade o 8 hod.

Členka poroty -Kráľ čitateľov. Toňa Revajová

Panta Reii Aupark v Bratislave.

Účasť v projekte  Spisovatelia za pultom. Toňa Revajová

V Materskej škole na Lachovej 31, v Bratislave.

Autorské čítanie rozprávky -Kto je na svete najmocnejší. Danica Pauličková

V Podtatranskej knižnici v Poprade.

Beseda v rámci Týždňa slovenských knižníc. Viera Švenková

Panta Reii Avion v Bratislave.

Účasť v projekte  Spisovatelia za pultom. Toňa Revajová

Vo Verenej knižnici M. Rešetku v Trenčíne o 14 hod.

V rámci týždňa slovenských knižníc z rozprávky do rozprávky. Viera Valachovičová -Ryšavá

V dome Matice slovenskej so žiakmi ZŠ G. Dusíka, v Galante o 10:30.

Beseda s rozprávkou „Blcha v kožuchu“. Paula Sabolová-Jelínková

Vo Verenej knižnici M. Rešetku v Trenčíne o 10 hod.

V rámci týždňa slovenských knižníc.  Príbehy so starej Bratislavy. Viera Valachovičová -Ryšavá

V dome Matice slovenskej so žiakmi ZŠ G. Dusíka, v Galante o 9 hod.

Beseda so spisovateľkou o detskej knihe. Paula Sabolová-Jelínková

V Materskej škole na Röntgenovej 16, v Bratislave o 10:30.

Autorské čítanie rozprávky -Kto je na svete najmocnejší.. Danica Pauličková

V Materskej škole na Röntgenovej 16, v Bratislave o 9 hod.

Autorské čítanie rozprávky -Kto je na svete najmocnejší. Danica Pauličková

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

V rámci týždňa slovenských knižníc.  Príbehy so starej Bratislavy. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Mestskej knižnici školská 19. V Piešťanoch.

V rámci týždňa otvorenia knižníc. Beseda o Johanke v Zapadáčiku spolu s výtvarníkom J. Baloghom. Toňa Revajová.

V Materskej škole na Legerského 18, v Bratislave.

Autorské čítanie rozprávky -Kto je na svete najmocnejší. Tvorba rozprávok  a ilustrácií. Danica Pauličková

V Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.

Pásmo poézie venované štúrovskému básnikovi S. B.Hroboňovi. Ľubomíra Miháliková

V Základnej škole Hlavná 293 v Častej.

Beseda- čítanie rozprávky „Blcha v cirkuse“. Paulína Sabolová-Jelínková

V Základnej škole Hlavná 293 v Častej.

Beseda o knižke Johanka v Zapadáčiku. Toňa Revajová

V ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici v Bratislave.

Beseda –Autorské čítanie rozprávky „Žabí kvet“. Paulína Sabolová-Jelínková

Malé kongresové centrum Vedy, Štefánikova 3, v Bratislave.

Stretnutie verejnosti poézie a výtvarného umenia – Utrpením k radosti. Danica Jakubcová, Hedviga Kramárová.

V Materskej škole na Českej 10, v Bratislave.

Autorské čítanie rozprávky -Kto je na svete najmocnejší. Danica Pauličková 

V ZŠ pri zdravotníckom zariadení Limbova 1, v Bratislave.

Podpora rehabilitačného procesu rozprávkou Snežienky. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Osadnej 5, v Bratislave.

Beseda na tému –Ako tvoria autori detských kníh. Danica Pauličková

V Materskej škole stredisko Brezová 738/27, v Dunajskej Lužnej.

Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Snežienky. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Medenej 24, v Bratislave.

Beseda na tému –Ako tvoria autori detských kníh. Danica Pauličková

V Materskej škole stredisko Lipničná 447 , v Dunajskej Lužnej o 10:30.

Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Snežienky. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole stredisko Lipničná 447, v Dunajskej Lužnej o 9 hod.

Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Snežienky. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Bzovickej 6, v Bratislave.

Beseda na tému –Ako tvoria autori detských kníh. Danica Pauličková

V Materskej škole na Rovnianskej 8, v Bratislave.

Beseda na tému –Ako tvoria autori detských kníh. Danica Pauličková

V Materskej škole na Budovateľskej 10, v Bratislave.

Beseda na tému – Ako tvoria autori detských kníh. Danica Pauličková

V Základnej škole Pavla Marcelyho, Drieňová 16, v Bratislave.

Beseda- Stretnutie so spisovateľkou a autorským čítaním. Toňa Revajová

V Materskej škole na Jankolovej 8, v Bratislave o 10:30.

Beseda na tému –Riekanky, básničky pre naše detičky. Danica Pauličková

V Materskej škole na Jankolovej 8, v Bratislave o 9 hod.

Beseda na tému –Riekanky,básničky pre naše detičky. Danica Pauličková

V Materskej škole na Velehradskej 24, v Bratislave.

Beseda na tému –Riekanky, básničky pre naše detičky. Danica Pauličková 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Spoločné stretnutie s verejnosťou, s členmi Literárneho klubu Omega. Hedviga Kramárová, Otília Dufeková, Danica Jakubcová.

V ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda 446, v Krušovciach o 10:30.

Spoznávanie histórie s knihou -Príbehy so starej Bratislavy. Viera Valachovičová -Ryšavá

V ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda 446, v Krušovciach o 9 hod.

Interaktívna činnosť detí s rozprávkou -Ako myšky zimu vyháňali. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Peknikovej 2, Pezinku o 10:30.

Interaktívna činnosť detí s rozprávkou -Ako myšky zimu vyháňali. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Pekníkovej 2, v Pezinku o 9 hod.

Interaktívna činnosť detí s rozprávkou -Ako myšky zimu vyháňali. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Železničnej 74, Považskej Bystrici o 10:30.

Interaktívna činnosť detí s rozprávkou -Ako myšky zimu vyháňali. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole na Železničnej 74, Považskej Bystrici o 9 hod.

Interaktívna činnosť detí s rozprávkou -Ako myšky zimu vyháňali. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

Členstvo v porote 8. ročníka recitačnej súťaže -Deti Hviezdoslavovi. Viera Valachovičová -Ryšavá

V Materskej škole Za hradbami 1 v Pezinku o 10:30.

Inter- intraproduktívna  činnosť s rozprávkou Snežienky Viera Valachovičová – Ryšavá

V Materskej škole Za hradbami 1 v Pezinku o 9 hod.

Inter- intraproduktívna  činnosť s rozprávkou Snežienky Viera Valachovičová – Ryšavá

V Gymnáziu J.B.Magina vo Vrbovom.

Členstvo v komisii celoslovenskej súťaže študentov gymnázií.    Viera Švenková

V Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove o 9. hod.

Beseda o literatúre so žiakmi  9. roč. ZŠ. A. Revajová

V Základnej škole T.J. Moussona v Michalovciach o 14. hod.

Beseda o knihe „ Vrkočkine tajné obavy.“ Paula Sabolová-Jelínková

V Základnej škole v Strážskom 9. hod.

Beseda o knihe „Vrkôčkine tajné obavy.“ Paula Sabolová-Jelínková

V Miestnom odbore v klube Živeny v Bratislave.

Beseda – O tvorbe spisovateľky Tatiany Jaglovej.Tatiana Jaglová

V Materskej škole Za hradbami 1 v Pezinku

Beseda- dramatizácia rozprávky „Veselé masky.“ Viera Valachovičová- Ryšavá

V Materskej škole Za hradbami 1 v Pezinku o 10.30 hod.

Prednáška pre rodičov, pedagogický zbor o dôležitosti rozprávky pre zdravý rozvoj dieťaťa. PhDr. Urbaneková.

Vianočné prskavky s Feminou

Škamlová, Sabolová, Šimulčíková v Mestskej knižnici – Bratislava.    

Prezentácia kníh súčasných slovneských autoriek

Umelecké čítanie: Milka Zimková, Mária Schlosserová. Hudobný doprovod: Tomáš Seidman. 

Hodnotový svet mládeže

Hodnoty prítomnosti a mladá generácia   Občianske združenie Femina – Klub slovenských spisovateliek viedlo 15. októbra verejnú diskusiu spisovateľov, novinárov a odborníkov na tému Spoločenské a kultúrne hodnoty dneška a ich vplyv na mladú generáciu. Pripravili ju Dr. Tatiana Jaglová, Mgr. Eva Bachletová a Viera …

Prezentácia knihy – Rozmarné sebalásky a Femina

Viera Švenková, mestská knižnica v Senci.

Literárny večer Hany Gregorovej

V Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 sa uskutočnil Literárny večer Hany Gregorovej (30. 1. 1885 v Martine – 11. 12. 1958 v Prahe), spisovateľky, publicistky a aktivistky v slovenskom ženskom hnutí pri príležitosti 50. výročia jej úmrtia. Sprievodné slovo mala Vladimíra Komorovská, …

Návrat rozprávky do Trenčína

V pobočke Verejnej knižnice M. Rešetku a v Materskej škole na Legionárskej ulici  zatúžili deti  po rozprávke Žabí koncert.Viera Valachovičová-Ryšavá sa vrátila po dvojmesačnej prestávke do Trenčína.

Rozprávka v nemocnici

V ZŠ pri Zdravotníckom zariadení Limbová 1, v  Bratislave  sa deťom objavil na tvári  nielen úsmev, ale i zabudnutie na svoju chorobu. Viera Valachovičová-Ryšavá

Femina sa predstavuje Živene

Živena a Spolok slovenských spisovateliek. Hosťami Milka Zimková, Viera Švenková, Tatiana Jaglová

Dramatizácia rozprávky „Žabí koncert“ medzi prvákmi

V Základnej škole na Fandlyho ul. v Pezinku Viera Valachovičová-Ryšavá predstavila prvákom knižku Z Ježkovej kapsičky a zapojila ich do pohybovej aktivity dramatizácie rozprávky.

Spomienka na Milana Rúfusa

V Jednote dôchodcov Bratislava, Staré mesto v Zichiho paláci.Viera Švenková

Večer venovaný M. Zelinkovi a súčasnej literatúre

V Kultúrnom centre Mestskej knižnice v Senci . Viera Švenková.

Popradskí autori

Poriadala Matica slovenská aj pre Vieru Švenkovú.

Cez rozprávku „Farebný sen“ k arteterapii.

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Odovzdávanie certifikátu z čítania.  Viera Valachovičová-Ryšavá

Noc s Andersenom a Slovenský rozhlas

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa Viera Valachovičová-Ryšavá už tradične zúčastňuje večera s deťmi a číta im svoju tvorbu.

Týždeň slovenských knižníc deň v Trenčíne

Do Verejnej knižnici Michala Rešetkuna  Hasičská ul. v Trenčíne,  prišla porozprávať niečo z histórie o Bratislave. Priblížila žiakom 5. ročníka Príbehy zo Starej Bratislavy a zaujímavostí z archívu a múzea pri hľadaní prameňov dramatizácia rozprávky v materskej škole. Viera Valachovičová-Ryšavá

Beseda o antológii „ Keď život šplechne do očí“

Mestskej  knižnici v Novom  meste na Nobelovej ul. Bratislave. Besedovala Viera Švenková s účastníkmi o súčasnej ženskej tvorbe.

Týždeň slovenských knižníc v Malackách

V Mestskom centre kultúry Viera Valachovičová-Ryšavá strávila celý deň so žiakmi Malackých škôl a Príbehmi zo Starej Bratislavy a žiakmi 4. ročníka,  dramatizáciou rozprávky a deťmi materskej školy. Skúsenosti ako som písala Králikovcov porozprávala  seniorom.

Beseda o Femine, antológií „Keď život šplechne do očí“

V knižnici Nového mesta v Bratislave predstavovala poviedky slovenských spisovateliek Viera Švenková, Milka Zimková, Tatiana Jaglová.

Beseda o tvorbe pre mládež z pera Pauly Sabolovej v Prešove

ZKTV  5. ročník o 9.30 hod, ZKTV  2-3. ročník o 11. hod verejnosť o 16. hod

Jarný literárny kolotoč

V Malokarpatskej  knižnici v Pezinku. Viera Valachovičová-Ryšavá

Prezentácia antológie „Keď život šplechne do očí“

    V stredu 19. 11. 2008 o 17.00 hod. sa v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 uskutočnila prezentácia antológie prózy, poézie a satiry, ktorá vyšla pod názvom „Keď život šplechne do očí“ vo vydavateľstve AXIMA, Ivanka pri Dunaji. Antológiu, ktorú zostavila Vladimíra Komorovská zo …

Naše reprezentantky

   Na zhromaždení členiek FEMINY – Klubu slovenských spisovateliek, občianskeho združenia sa zvolili orgány združenia – Správna rada a Revízna rada. Zhromaždenie otvorila Vladimíra Komorovská, oprávnená konať za prípravný výbor. V nasledujúcich voľbách orgánov združenia boli zvolené: Dagmar Škamlová – Wagnerová za predsedníčku …

Týždeň slovenských knižníc

   „Knihu ročných období“ napísali a ilustrovali žiaci 2. ročníka ZŠ a MŠ Orešie v Pezinku, pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Sone Krasňanskej. Pri tvorbe básničiek sa inšpirovali krásami jednotlivých ročných období. Svoje dielka najskôr postupne uverejňovali v školskom časopise „Slnečnica“. Nápad vytvoriť …

Prezentácia antológie poviedok

   Antológiu poviedok „Keď sa ženy odhalia“ prezentovali jej autorky dňa 12. februára 2008 v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Záujem stretnúť sa s nimi a oboznámiť sa s novou knihou prejavilo mnoho spisovateľov, novinárov a iných hostí.

Túžba tvoriť vyústila do akcie

Náš vznik    Občianske združenie FEMINA – KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK vzniklo 11. februára 2008. Jeho poslaním je združovať ženy, literárne činné, vydávať pôvodnú literárnu tvorbu svojich členiek a autoriek vstupujúcich do literatúry,  vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a všestranný rozvoj slovenskej …