Aktuality

3. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

Literárne umenie, občianske združenie vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škô ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie ústretovo uverejňuje výzvu

   – Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena  (Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu z ...

Viac ...

2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet- slávnostné udeľovanie cien víťazom.

Literárne umenie, občianske združenie dňa 22. 9. 2020 o 13. 00 hod. uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktoré sa konalo v Kr ...

Viac ...

Oznam

Ku dňu 12.9. 2020 potvrdzujeme víťazom Literárnej súťaže ROZLET 2020 slávnostné odovzdávanie cien online súťaže i víťazom vyhodnotených odbornou porotou. Podujatie sa koná 22.9.2020 o ...

Viac ...

Oznam o odovzdávaní cien

Víťazom všetkých kategórií 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET – 2020 sa uskutoční 22.9. 2020 o 13.00 hod. v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnav ...

Viac ...

OZNAM

Ďakujeme všetkým za účasť v 2. ročníku literárnej súťaže ROZLET 2020. Víťazov oslovíme emailom a diplomy im doručíme poštou. S víťazmi, ktorí budú môcť prísť do Pezinka, nahr ...

Viac ...

Vyhodnotenie 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET 2020.

Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1. – 15.4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci zákla ...

Viac ...

Hlasovanie on-line 2. Roč. lit. súťaže Rozlet.

Od 21.4.2020 – 17.5.2020 . 1./ on-line hlasovanie verejnosťou, 2./ súbežne odbornou porotou. Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020. Hlasovať mô ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredenýc ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom a ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2019 v Budmericiach. Ceny  udeľoval Spo ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma:  Prierez z otvorenia maďarského hosťovania v rámci medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Expo-Clube v r.2019. Pripravila: Viera Valachovičová.   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Rozhovor s prof. Janom Kačalom popredným slovenským jazykovedcom na tému „Slovenčina si krásna“. Pripravila: Valachovičová Ryšavá         ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Fantazijná  rozprávka pre dospelých „ V krajine zázrakov“ s Máriou Čechovičová r. Ochabovou a  dcérou Simonou  Astaloszovou. Pripravila: Čechovičová, As ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Herec, humorista plný optimizmu Svetozár Peško o divadle s jedným hercom. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

    Téma: Cyklus milovníkov poézie s hostkami Etelou Farkašovou, Zlaticou Matlákovou. Pripravil: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

        Téma : O poézii Oľgy Rojkovej Danajovej z knihy „Duša donaha“ a prozaickej poviedke „Kamarátka z detstva“. Pripravila: Ľudmila Ješková, Viera Valachovič ...

Viac ...

Literárna súťaž „Rozlet”

  Prvého kola literárnej súťaže„ Rozlet” sa zúčastnili žiaci, študenti z 9 škôl. Do súťaže prispeli 30 príspevkami literárnych prác. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

vyhodnotilo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“     pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

      Téma: Záznam vyhodnotenia žiackej celoslovenskej literárnej súťaže „ ROZLET “. Pripravila:Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

  uzavrelo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a indi ...

Viac ...