Literárne umenie, občianske združenie

  vypisuje od 15.1.2022 – 31.3.2022 štvrtý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo ...

Viac ...

Literárne umenie o.z ústretovo uverejňuje Ministerstvu obrany SR výzvu

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: S básnikom, rozhlasovým a divadelným dramatikom Benjamínom Škrekom o jeho životných míľnikoch v literárnej tvorbe. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Poézia v záhrade s hosťom spisovateľom Jurajom Žemberom a jeho fanúšikmi. Pripravili: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma. ...

Viac ...

Vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže ROZLET rok 2021

  Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo tretí ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 18.1. – 18.3. 2021. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci zá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Umelecká múza v rodine spisovateľky Márie Čechovičovej. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s Dalimírom Stanom o jeho vyznaniach k poézii a literárnych aktivitách. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Nová zbierka poézie knihy Štefana Kuzmu „Atlas bielej“. Pripravil: Pavol Tomašovič   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Rozhovor s prekladateľom Jánom Jamborom o preklade knihy Heidi. Pripravila: Viera Valachovičová Ryšavá   ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej. Pripravila: Marína Mesárošová a Viera Valachovičová Ryšavá. ...

Viac ...

3. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet

Literárne umenie, občianske združenie vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škô ...

Viac ...

Rádio Modra – 106,1 FM, www.mediamodra.sk

  Téma: Záznam zo slávnostného odovzdávania výročných ocenení slovenským spisovateľom Ceny Rudolfa Fabryho mladým literátom za r. 2020 v Budmericiach. Ceny udeľoval Spolok slovensk ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie ústretovo uverejňuje výzvu

   – Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena  (Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu z ...

Viac ...

2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet- slávnostné udeľovanie cien víťazom.

Literárne umenie, občianske združenie dňa 22. 9. 2020 o 13. 00 hod. uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktoré sa konalo v Kr ...

Viac ...

Oznam

Ku dňu 12.9. 2020 potvrdzujeme víťazom Literárnej súťaže ROZLET 2020 slávnostné odovzdávanie cien online súťaže i víťazom vyhodnotených odbornou porotou. Podujatie sa koná 22.9.2020 o ...

Viac ...

Oznam o odovzdávaní cien

Víťazom všetkých kategórií 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET – 2020 sa uskutoční 22.9. 2020 o 13.00 hod. v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnav ...

Viac ...

OZNAM

Ďakujeme všetkým za účasť v 2. ročníku literárnej súťaže ROZLET 2020. Víťazov oslovíme emailom a diplomy im doručíme poštou. S víťazmi, ktorí budú môcť prísť do Pezinka, nahr ...

Viac ...

Vyhodnotenie 2.ročníka literárnej súťaže ROZLET 2020.

Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 15.1. – 15.4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci zákla ...

Viac ...

Hlasovanie on-line 2. Roč. lit. súťaže Rozlet.

Od 21.4.2020 – 17.5.2020 . 1./ on-line hlasovanie verejnosťou, 2./ súbežne odbornou porotou. Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020. Hlasovať mô ...

Viac ...

Literárne umenie, občianske združenie

    vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredenýc ...

Viac ...