Súťaže

Súťaže

Literárne umenie, občianske združenie

vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba bude rozdelená do vekových kategórií od 10 -18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Slávnostné  vyhodnotenie sa uskutoční  18.6.2021 o 13.30 hod.  v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho , Rázusova 1 v Trnave.

Cieľom súťaže je:
motivovať deti, mládež, a tak podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk/

Téma: AKO VNÍMAM  ŠŤASTIE

Literárny žáner sa nevymedzuje. /básne, príbehy, rozprávky, vzťah k prírode, k ľuďom, zvieratám a iné témy, rezonujúce v duši mladého človeka vo vzťahu k sebe a spoločnosti /

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou  sú  príspevky víťazov v triednych a  školských kolách.

Vyplňte prihlášku! Práce posielajte cez

https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do klonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2021 a zahlasujte.

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní…

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác

  1. –súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z oboch spôsobov vyhodnotenia

– s víťazmi sa uskutoční rozhovor do  literárnej relácie „Literárny podvečer“. Rozhovor odvysielajú regionálne Média Modra s.r.o.
– v spolupráci s redakciou „Literárny týždenník“ zverejní výsledky súťaže v oznamoch novín Literárneho týždenníka

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk dva týždne pred slávnostným odovzdávaním cien víťazom

– organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry. Internetom zverejnia poradie umiestnenia víťazov v súťaži.

Upozornenie:

– Podmienkou zaradenie diela do kategórie je dátum narodenia, súťažiaci môže súťažiť len v jednej vekovej kategórii.

– Po dohode si víťazi môžu neprevzaté ocenenie vyzdvihnúť v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave i v zastúpení. Kvôli finančným nákladom za poštovné sa ceny nebudú posielať. Na osobnú žiadosť môžeme diplom víťazovi poslať v Pdf  e- mailom.

– Cestovné sa účastníkom neprepláca.

Pridávanie publikácii sa skončilo. Prebieha vyhodnocovanie. Pri hlasovaní do klonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2021 a zahlasujte. Ďakujeme.

Prijaté práce

Nazov dielaKategóriaTyp dielaHlasi