Súťaže

Literárne umenie, občianske združenie

vypisuje od 18.1.2021 – 18.3.2021 tretí ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba bude rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Súťaž až do vyhodnotenia víťazov je anonymná.

Hodnotenie odbornou porotou i online hlasovaním bude prebiehať od 19.3.2021 – 4.6.2021.

Poradie víťaznej tvorby a jej autorov sa zverejní  dňa 7.6. 2021 v aktualitách na www.literarneumenie.sk

Slávnostné  vyhodnotenie sa uskutoční  18.6.2021 o 13.30 hod.  v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave.

Cieľom súťaže je:
motivovať deti, mládež, a tak podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk

Téma: AKO VNÍMAM ŠŤASTIE

Literárny žáner sa nevymedzuje. /básne, príbehy, rozprávky, vzťah k prírode, k ľuďom, zvieratám a iné témy, rezonujúce v duši mladého človeka vo vzťahu k sebe a spoločnosti /

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou sú  príspevky víťazov v triednych a  školských kolách.

Vyplňte prihlášku! Práce posielajte cez https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do kolonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2021 a zahlasujte.

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. Do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní…

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác.

  1. Súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác.

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z hodnotenia porotou a vyhodnotenia online hlasovaním

– s víťazmi sa uskutoční rozhovor do  literárnej relácie „Literárny podvečer“. Rozhovor odvysielajú regionálne Média Modra s.r.o.
– v spolupráci s redakciou „Literárny týždenník“ zverejní výsledky súťaže v oznamoch novín Literárneho týždenníka

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk dva týždne pred slávnostným odovzdávaním cien víťazom

– organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry. Internetom zverejnia poradie umiestnenia víťazov v súťaži.

Upozornenie:

– Podmienkou zaradenie diela do kategórie je deň  narodenia, súťažiaci môže súťažiť len v jednej vekovej kategórii.

– Po dohode si víťazi môžu neprevzaté ocenenie vyzdvihnúť v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave i v zastúpení. Kvôli finančným nákladom za poštovné sa ceny nebudú posielať. Na osobnú žiadosť môžeme diplom víťazovi poslať v Pdf  e- mailom.

– Cestovné sa účastníkom neprepláca.

Pridávanie publikácii sa skončilo. Prebieha vyhodnocovanie. Pri hlasovaní do klonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2021 a zahlasujte. Ďakujeme.

Prijaté práce

Názov dielaKategóriaTyp dielaHlasy
Nič15 - 16 rokovpoezia39
Napísať báseň o tebe15 - 16 rokovpoezia14
Báseň-Nebáseň15 - 16 rokovpoezia10
Nevinná sviečka15 - 16 rokovproza297
Vyliečený15 - 16 rokovpoezia12
Dobro15 - 16 rokovpoezia12
On15 - 16 rokovpoezia11
Najlepší milenec, Pominuteľný spoločník15 - 16 rokovpoezia14
Ako nájsť šťastie?10 - 12 rokovpoezia12
Množné číslo15 - 16 rokovpoezia12
Edward Adlerr15 - 16 rokovproza11
Navždy a ešte trošku dlhšie 17 - 18 rokovpoezia180
Šťastie? Skepsa.17 - 18 rokovpoezia29
Šťastie- je to vôbec možné?17 - 18 rokovpoezia20
Haag17 - 18 rokovpoezia19
Osamelý15 - 16 rokovpoezia13
Už som tu15 - 16 rokovpoezia11
Ako vnímam šťastie ?17 - 18 rokovproza108
Šťastnú cestu15 - 16 rokovproza85
Mia17 - 18 rokovproza30
Šťastná obloha lásky, film priateľstva, štvorlístok šťastia17 - 18 rokovpoezia3702
básne : DVAJA, KEBY, POCITYdo 10 rokovpoezia5
básne : DVAJA, KEBY, POCITY13 - 14 rokovpoezia29
LIEK MENOM PRÍRODA10 - 12 rokovproza10
HUDOBNÁ HORÚČKA10 - 12 rokovpoezia11
Črepiny15 - 16 rokovpoezia31
Peha šťastia10 - 12 rokovpoezia10
Šašovanie so šašom10 - 12 rokovpoezia9
ZÁBUDKA10 - 12 rokovproza13
Modlitba13 - 14 rokovpoezia10012
Alyssa15 - 16 rokovproza143
1. Príbeh troch synov , 2 . Planéta a kométa13 - 14 rokovpoezia36
Jablká!?13 - 14 rokovpoezia264
Keď milujete dievča veľmi, Nehrajte sa na Ježiša17 - 18 rokovpoezia20
Prisahám15 - 16 rokovpoezia13
Láska na prvý poh(ľad)19 - 20 rokovpoezia21
Slzy prestali stekať po tvári19 - 20 rokovpoezia22
Svetlo hviezd , Krídla13 - 14 rokovpoezia13
Airino želanie10 - 12 rokovproza28
Šťastie15 - 16 rokovpoezia10
Čo je šťastie15 - 16 rokovpoezia9
Šťastie v čase korony15 - 16 rokovpoezia9
Planéta15 - 16 rokovpoezia10
Moje šťastie15 - 16 rokovpoezia9
Moje šťastie15 - 16 rokovpoezia8
Čo je šťastie?15 - 16 rokovpoezia8
Vánok či hurikán15 - 16 rokovpoezia9
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovpoezia8
Najkrajšie Viktorove narodeniny15 - 16 rokovproza8
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovpoezia8
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovproza8
Štastie v mojej triede15 - 16 rokovpoezia10
Každý doma15 - 16 rokovpoezia10
Šťastie na ľade15 - 16 rokovpoezia34
Šťastie15 - 16 rokovpoezia9
Sedenie v tichu13 - 14 rokovproza10
Šťastie13 - 14 rokovpoezia10
Zápisník15 - 16 rokovproza8
Šťastie10 - 12 rokovproza8
Šťastie v púšti10 - 12 rokovpoezia7
Cesta k prameňu šťastia15 - 16 rokovproza424
Šťastie?17 - 18 rokovproza18
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovproza9
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovpoezia8
Ako ja vnímam šťastie13 - 14 rokovpoezia7
Cudzopasník17 - 18 rokovpoezia20
Treba šťastie?15 - 16 rokovpoezia8
Podoby šťastia17 - 18 rokovproza162
Šťastie13 - 14 rokovproza8
Šťastie13 - 14 rokovpoezia7
Sen s tebou15 - 16 rokovpoezia8
Šťastie môjho života13 - 14 rokovproza6
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovproza7
Kúsok dverído 10 rokovpoezia6
Kúsok dverí10 - 12 rokovpoezia6
Tajomstvá oblohy13 - 14 rokovpoezia8
Z druhej strany zrkadla13 - 14 rokovpoezia6
Tajomstvo šťastia15 - 16 rokovpoezia8
S odpustením prichádza šťastie15 - 16 rokovpoezia9
Vlny v búrke17 - 18 rokovpoezia19
Šťastie ako súčasť lásky15 - 16 rokovproza22
Ako vnímam šťastie ja13 - 14 rokovpoezia9
Život menom Šťastie10 - 12 rokovproza21
Sklenené veže13 - 14 rokovproza10
Mačkina večera10 - 12 rokovpoezia11
O Jožkovi, ktorý stretol čarovnú vílu10 - 12 rokovproza10
Leov nový kamarátdo 10 rokovproza9
ID: 2 708 97610 - 12 rokovproza9
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovproza9
Chlapec o šťastí10 - 12 rokovpoezia8
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovpoezia9
Môj zubár, Kino, Nemožný drakdo 10 rokovpoezia15
Ako vnímam šťastie10 - 12 rokovproza1489
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovproza839
Šťastie10 - 12 rokovpoezia30
Ako vnímam šťastie10 - 12 rokovproza23
Škola13 - 14 rokovpoezia6
Futbalová kabína13 - 14 rokovpoezia7
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovproza6
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovpoezia6
Ako vnímam šťastie II13 - 14 rokovpoezia6
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovproza7
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovpoezia6
Šťastie13 - 14 rokovproza6
Šťastie13 - 14 rokovpoezia6
Ako vnímam štastie13 - 14 rokovproza6
Šťastie13 - 14 rokovproza7
Starček a chlapec 10 - 12 rokovproza100
Katka a šťastie10 - 12 rokovproza69
Recept na šťastie10 - 12 rokovproza134
Ako vnímam šťastie15 - 16 rokovproza8
Dar13 - 14 rokovproza6
Máme šťastie13 - 14 rokovproza6
Šťastie Pocit šťastia13 - 14 rokovpoezia6
Šťastie10 - 12 rokovproza43
Krehký dar13 - 14 rokovpoezia7
Krajina z jedla10 - 12 rokovproza6
Šťastie19 - 20 rokovproza16
Čo pre mňa znamená šťastie?17 - 18 rokovproza17
Nebezpečné šťastie13 - 14 rokovproza116
Ako vnímam šťasie17 - 18 rokovproza17
Splnená túžba13 - 14 rokovproza85
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovproza7
Rozprávka o šťastí13 - 14 rokovpoezia6
Prúd šťastia15 - 16 rokovpoezia6
Je šťastie vždy šťastie?13 - 14 rokovproza6
Nádoba so šťastím13 - 14 rokovproza6
Šťastie je ako puzzle15 - 16 rokovproza6
...šťastie15 - 16 rokovpoezia6
Recept na šťastie10 - 12 rokovproza25
Keby len bolo šťastie všade13 - 14 rokovproza6
Šťastie a smola13 - 14 rokovpoezia6
Moje šťastie13 - 14 rokovproza6
Báseň o šťastí13 - 14 rokovpoezia6
Pocity šťastia13 - 14 rokovproza6
Skrytý význam šťastia 15 - 16 rokovproza6
Hľadanie šťastia17 - 18 rokovpoezia16
Šťastie10 - 12 rokovpoezia40
Rodina a priateľstvo13 - 14 rokovpoezia6
Tanec a šťastie 13 - 14 rokovproza6
Moje vnímanie šťastia13 - 14 rokovproza6
Kone13 - 14 rokovproza7
Ľudské šťastie13 - 14 rokovpoezia6
Šťastie17 - 18 rokovproza14
Neustále šťastná13 - 14 rokovproza6
Jakubovo Šťastie13 - 14 rokovproza7
Sen15 - 16 rokovpoezia9
Atomizácia šťastia 15 - 16 rokovpoezia218
Úžasná rodina15 - 16 rokovproza9
Na prádninách10 - 12 rokovpoezia6
Šťastie tu a teraz10 - 12 rokovproza6
Jakubova úloha10 - 12 rokovproza7
Takto vnímam šťastie10 - 12 rokovpoezia5
Smutné dievčatko13 - 14 rokovproza6
Vysnívaná hra13 - 14 rokovproza6
Šťastie10 - 12 rokovproza75
\"Šťastný kvet\", \"Ach, príroda\"10 - 12 rokovpoezia5
Príbeh o nechcenom šťastí 10 - 12 rokovproza34
Moje najväčšie šťastie10 - 12 rokovproza6
Šťastie v nešťastí 17 - 18 rokovproza43
Prosba10 - 12 rokovproza19
Do hôr10 - 12 rokovproza6
Slnečná krajina10 - 12 rokovproza34
Recept na šťastný život17 - 18 rokovproza2525
Ťažký koníček youtubera13 - 14 rokovproza8
Bežkovanie13 - 14 rokovproza5
Minuloročný Silvester13 - 14 rokovproza6
Môj nový bežný deň13 - 14 rokovproza6
Láska13 - 14 rokovpoezia7
Môj šťastný domov15 - 16 rokovproza6
Moji najmilší15 - 16 rokovproza7
Druhá šanca13 - 14 rokovproza6
Najveľkolepejší lapač šťastia15 - 16 rokovproza7
Patrik a obláčik13 - 14 rokovproza6
Úvaha o šťastí13 - 14 rokovproza5
Ako vnímam šťasiee17 - 18 rokovproza18
Anička a šťastie10 - 12 rokovproza6
Šťastie13 - 14 rokovproza6
Ako vnímam šťastie13 - 14 rokovproza6
Vír, trpaslíci a šťastie10 - 12 rokovproza5
Šťastie a matematika10 - 12 rokovpoezia7
Ako sme hľadali šťastie (a aj sme ho našli)13 - 14 rokovproza13
\"Šťastie\" na predaj 13 - 14 rokovproza223
V krabici od paradajok13 - 14 rokovproza816
Blednutie mračien15 - 16 rokovproza234
Pevná ruka15 - 16 rokovproza225
Pravda13 - 14 rokovpoezia110
Šťastná mama10 - 12 rokovproza6
Šťastie je nádej, ktorá rozkvitá 15 - 16 rokovpoezia6
Oči, Vianocedo 10 rokovpoezia6321
tajomstvo, na jardo 10 rokovpoezia6
Pole šepká, Nepolapiteľné10 - 12 rokovpoezia6
Otvorené srdiečko10 - 12 rokovpoezia5
Nafúknutý balón, Kufor, Ďateľdo 10 rokovpoezia439
Rodina10 - 12 rokovpoezia6
Teším sa, Šalvia lekárska10 - 12 rokovpoezia12
Rodina10 - 12 rokovpoezia6
Rozprávka o šťastí10 - 12 rokovproza6
Dievča10 - 12 rokovpoezia6
Príbeh z karantény10 - 12 rokovproza6
Sedem písmen10 - 12 rokovproza61
Zlatovláska10 - 12 rokovpoezia15
Poklad10 - 12 rokovproza6
Ako JA vnímam šťastie10 - 12 rokovproza6
Aký som, taký som10 - 12 rokovpoezia6
otec, moje Vianoce, zobúdzanie šantivosti10 - 12 rokovpoezia6
Možno smola, možno šťastie10 - 12 rokovproza7
Psík Kevin10 - 12 rokovpoezia6
Rodina je moje šťastie10 - 12 rokovpoezia6
Ako šťastie lieta svetom10 - 12 rokovpoezia7
VONKU10 - 12 rokovpoezia8
aké si, tanec na lúke, voda10 - 12 rokovpoezia1302
Babička, Gúľa sa po oblohe10 - 12 rokovpoezia2996
x x x (ochutnával si vietor), x x x (na jar)15 - 16 rokovpoezia13
dokonalá, keď som bola veľká, skladám ťa17 - 18 rokovpoezia18
Júlia, či Adam17 - 18 rokovproza19
DOMA19 - 20 rokovpoezia21
Starý pán a zamknuté sny13 - 14 rokovproza15
Hľadanie svojho šťastia17 - 18 rokovproza3022

Prijaté práce Archiv

RokNázov dielaKategóriaTyp dielaHlasy
2020Súzvuk, Nádej, Nastal čas zabudnutia17 - 18 rokovPoézia1563
2020Oči, brána do duše.19 - 20 rokovPoézia159
2020Ja svet okolo13 - 14 rokovPróza620
2020VZLÍNANIE; nežný a ČI úlet;Bola to smrť(?)19 - 20 rokovPoézia409
2020Viem ;Tichý hriech; Áno 17 - 18 rokovPoézia184
2020Vo vnútri prázdnota.19 - 20 rokovPoézia83
2020Slnečnice; Nočná ulička; Óda na dážď15 - 16 rokovPoézia175
2020Volanie z hlbín13 - 14 rokovPoézia213
2020Venované tebe19 - 20 rokovPoézia153
2020Realita vôkol mňa17 - 18 rokovPoézia219
2020Studená15 - 16 rokovPoézia175
2020Keď si ma našiel15 - 16 rokovPoézia243
2020Som späť v Prahe15 - 16 rokovPoézia338
2020Otvor oči19 - 20 rokovPoézia27118
2020Zmysel Života, Nočné peklo, Sestra17 - 18 rokovPoézia1003
2020ON, V zajatí13 - 14 rokovPoézia201
2020Zranenie poznačí aj nezraneného19 - 20 rokovPróza183
2020Lujzin svet10 - 12 rokovPróza30
2020Sviňa v skrini10 - 12 rokovPoézia43
2020Ja a svet okolo10 - 12 rokovPróza20
2020Kúzlo lásky10 - 12 rokovPróza42
2020Nastal čas zabudnutia17 - 18 rokovPoézia204
2020Nádej17 - 18 rokovPoézia214
2020Súzvuk17 - 18 rokovPoézia257
2020Láska10 - 12 rokovPróza11634
2020Corona10 - 12 rokovPoézia55185
2020Úprimná spoveď 13-ročného chalana o stave sveta13 - 14 rokovPróza1172
2020Koronavírusdo 10 rokovPoézia50
2020Ťažká skúška10 - 12 rokovPoézia140
2020Karanténa10 - 12 rokovPoézia40
2020Potvora10 - 12 rokovPoézia50
2020Pobláznený svet10 - 12 rokovPoézia50
2020Potvora Koronado 10 rokovPoézia59
2020Vírus10 - 12 rokovPoézia60
2020Covid 1910 - 12 rokovPoézia142
2020Keď som vonkudo 10 rokovPoézia3160
2020Boj s neviditeľným nepriateľom10 - 12 rokovPoézia270
2020Tyran10 - 12 rokovPoézia70
2020Nemá šancu10 - 12 rokovPoézia41
2020Narodení z lásky17 - 18 rokovPoézia160
2020O dvoch medveďoch10 - 12 rokovPróza40
2020Zrodenie sveta10 - 12 rokovPoézia20
2020Môj život10 - 12 rokovPoézia31
2020Láska10 - 12 rokovPoézia30
2020Obchod19 - 20 rokovPróza66
2020Oklamaná láska10 - 12 rokovPoézia20
2020(Ne)obyčajné dni17 - 18 rokovPróza190
2020Ukradnutý obraz10 - 12 rokovPróza50
2020Príbeh milencov13 - 14 rokovPoézia130
2020Príbeh milencov13 - 14 rokovPoézia90
2020Moja cesta17 - 18 rokovPróza120
2020Čo ľudia nehovoria, ale cítia 17 - 18 rokovPoézia211
2020KrabTdo 10 rokovPróza8979
2020Moji hrdinoviado 10 rokovPróza249
2020O dvoch lustrochdo 10 rokovPoézia7820
2020S vánkom vo vlasoch a gitarou v ruke10 - 12 rokovPoézia389
2020Najlepší priateľ 10 - 12 rokovPróza60
2020Ľudstvo v nebezpečenstve15 - 16 rokovPróza52
2020Prázdna škola10 - 12 rokovPróza37
2020Pocukrovaná báseň10 - 12 rokovPoézia39
2020Pokoj v útrobách13 - 14 rokovPróza87
2020Rada, Blíženci13 - 14 rokovPoézia285
2020Ava15 - 16 rokovPróza140
2020Normálne nenormálny deň10 - 12 rokovPróza31
2020Dobrodružné rozprávky pre detido 10 rokovPróza1187
2020Štyria pátrači pokladudo 10 rokovPróza1189
2020Zvlášny sen v obyčajný deň10 - 12 rokovPoézia51
2020Bdenie pod snehom17 - 18 rokovPoézia21
2020Osamelá17 - 18 rokovPoézia21
2020Ako sa Slniečko narodilo?10 - 12 rokovPoézia50
2020O morke10 - 12 rokovPoézia20
2020Za dverami filmu 15 - 16 rokovPoézia321
2020Ja, moja sestra a lietajúca stoličkado 10 rokovPróza31
2020Slniečko v kočíkudo 10 rokovPoézia21
2020Svet podľa mňa10 - 12 rokovPoézia20
2020Slovensko, moja rodná zem13 - 14 rokovPoézia80
2020Štyri svety13 - 14 rokovPróza70
2020Svet okolo mňa13 - 14 rokovPróza20
2020Môj svet10 - 12 rokovPróza20
2020Sen13 - 14 rokovPoézia50
2020Život za displejom15 - 16 rokovPróza5111
2020Choroba13 - 14 rokovPoézia30
2020Prázdne schránkydo 10 rokovPróza20
2020Môj svet13 - 14 rokovPróza30
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza40
2020Môj deň13 - 14 rokovPróza40
2020Svet okolo mňa13 - 14 rokovPoézia20
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza20
2020Koronado 10 rokovPoézia20
2020Ľudia13 - 14 rokovPoézia60
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza30
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza39
2020Ja a svet okolo mňa13 - 14 rokovPoézia20
2020Medzi štyrmi stenami13 - 14 rokovPróza30
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza20
2020Leto pri zelenom jazere13 - 14 rokovPróza20
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza30
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza20
2020Stále dve možnosti13 - 14 rokovPoézia50
2020Zmätok v myšlienkach13 - 14 rokovPoézia20
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza30
2020Okolitý svet13 - 14 rokovPoézia20
2020Farebný svet, taký ako rozprávky niet13 - 14 rokovPoézia20
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPróza20
2020Bola raz jedna škola13 - 14 rokovPoézia20
2020Ja a svet okolo13 - 14 rokovPoézia30
2020Tŕnie15 - 16 rokovPoézia31
2020Dobrú chuť!10 - 12 rokovPoézia30
2020Doma10 - 12 rokovPoézia30
2020Prechádzky s fantáziou13 - 14 rokovPoézia528
2020Aukcia17 - 18 rokovPróza404
2020U babky10 - 12 rokovPoézia60
2020O lentilkách a dievčatku, čo skrylo farby19 - 20 rokovPróza91
2020POPRADieme po prebudení19 - 20 rokovPoézia80
2020Jarné mesto10 - 12 rokovPróza30
2020Dar, Po tuhej zime10 - 12 rokovPoézia20
2020Ja a moje dobrodružné prázdniny10 - 12 rokovPróza31
2020Barbersky svetdo 10 rokovPoézia6871
2020Hybernácia, Alica v krajine náznakov, Muchy17 - 18 rokovPoézia130
2020Pri háčkovaní si musíš počítať15 - 16 rokovPróza141
2020Jar sa začína krásne, Jesenná, Nebo10 - 12 rokovPoézia114
2020Zima odišla10 - 12 rokovPoézia119
2020Operácia karanténa13 - 14 rokovPróza88
2020Neviditeľný zabijak17 - 18 rokovPróza20344
2020x x x (sedím doma), more na nebi, x x x (zásuvky mám prázdne)10 - 12 rokovPoézia32
2020Cestou na Ľubovniansky hrad, Roztomilosť10 - 12 rokovPoézia27