Rozhovor s Marínou Mesárošovou (04/02/2018)

Zostrih zo seminára Čítame, počúvame, vnímame (04/03/2018)

Rozhovor s Ladislavom Franekom (01/04/2018)

Rozhovor Pavla Tomašoviča a Štefana Kuzmu s Teofilom Klasom (06/05/2018)

1. časť rozhovoru Pavla Tomašoviča, Štefana Kuzmu, Milana Richtera a Ivana Kamenca o knihe Čo Dante nevidel

(03/06/2018)

2. časť rozhovor Pavla Tomašoviča, Štefana Kuzmu, Milana Richtera a Ivana Kamenca o knihe Čo Dante nevidel

(01/07/2018)

Rozhovor s Ľudmilou Ješkovou (09/09/2018)

Rozhovor s Máriou Čechovičovou (08/10/2018)

Rozhovor s Toňou Revajovou (04/11/2018)