Literárne umenie, občianske združenie dňa 22. 9. 2020 o 13. 00 hod. uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. roč. celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet, ktoré sa konalo v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.