Mestskej  knižnici v Novom  meste na Nobelovej ul. Bratislave. Besedovala Viera Švenková s účastníkmi o súčasnej ženskej tvorbe.