V knižnici Nového mesta v Bratislave predstavovala poviedky slovenských spisovateliek Viera Švenková, Milka Zimková, Tatiana Jaglová.