ZKTV  5. ročník o 9.30 hod, ZKTV  2-3. ročník o 11. hod

verejnosť o 16. hod