V Základnej škole na Fandlyho ul. v Pezinku Viera Valachovičová-Ryšavá predstavila prvákom knižku Z Ježkovej kapsičky a zapojila ich do pohybovej aktivity dramatizácie rozprávky.