Od 21.4.2020 – 17.5.2020 .
1./ on-line hlasovanie verejnosťou,
2./ súbežne odbornou porotou.
Vyhodnotenie súťaže bude oznámené v aktualitách a víťazom e-mailom do 30.5.2020.

Hlasovať môžete na https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do klonky Hlasovanie vyplňte i aktuálny rok 2020 a zahlasujte. Ďakujeme.