Hodnoty prítomnosti a mladá generácia
  Občianske združenie Femina – Klub slovenských spisovateliek viedlo 15. októbra verejnú diskusiu spisovateľov, novinárov a odborníkov na tému Spoločenské a kultúrne hodnoty dneška a ich vplyv na mladú generáciu. Pripravili ju Dr. Tatiana Jaglová, Mgr. Eva Bachletová a Viera Valachovičová . Ako prvá vystúpila  Mgr. Eva Bachletová. Svojím referátom „Hodnoty prítomnosti a mladá generácia“ poukázala na chybné očakávania od mladých ľudí vyžadujúce vydobytie si pozornosti iných bez ohľadu na hlbšie motívy rôznych ideálov. Práve ako publicistka a vysokoškolská učiteľka poukázala na nedostatok času mladých a tlaky spoločnosti, ktoré nás všetkých vyčerpávajú. Tieto sociálne pravidlá sme si však nastavili my sami a stali sa z nás tak novodobí otroci, ktorí obetovali vlastnú vnímateľnosť a bohužiaľ i chápanie rodinného a partnerského života. Vysokoškoláci aj stredoškoláci si hľadajú svoj vlastný priestor, svoje smerovanie, pracujú do úmoru. Neraz sa však týmto spôsobom uberajú o čas mladosti a sú zo života veľmi rýchlo unavení.

Na tému hodnotového systému nadviazal prednosta Kliniky detskej psychiatrie pri DFNsP v Bratislave, MUDr. Igor Škodáček. Zdôraznil dôležitosť vzťahu medzi matkou a dieťaťom, ktorý sa utvára ešte pred pôrodom. Odporučil napr. čítanie rozprávok pre lepšie vytvorenie fantázie u mladého človeka. Rozprávka je podľa neho pre deti prvým médiom, s akým sa majú možnosť stretnúť. Rozhodne by to nemalo byť sledovanie hororov a podobne, pretože takéto filmy ich môžu časom zmeniť na schizofrenikov a/lebo maniodepresívnych ľudí, čo by bola večná škoda. Myslenie každého človeka je ovplyvňované mysleniami iných osôb.

Ďalším odborníkom bol Peter Solej, prezident Inštitútu NPS na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže. Mladým ukazuje nielen rozdiel medzi úprimnou návštevou kostola a snahou stať sa známym veriacim hoci len u susedov. Dôvody typu „aby sa nepovedalo“ tu vôbec nemajú opodstatnenie. Rozoberajú spolu  rôzne etické či morálne otázky, registrované partnerstvá  a tak ďalej. Všetci, no najmä mládež, sme v období, keď chceme niečo nové, nič ale netreba vnucovať. Nie každý musí byť automaticky kresťan, lebo sa to „patrí“. Rodina stále zostáva základnou bunkou spoločnosti a treba u čo najviac posilniť.

Názor docenta Škodáčka potvrdila aj profesorka Mária Bátorová, ktorá označila, že vzťah matky a dieťaťa je ten najvýznamnejší. Na záver dodala, že tolerancia je kľúčovým slovom celého života a treba to rešpektovať.  S príspevkom ………. vystúpila Viera Valachovičová

Sabina Bašťovanská a Tatiana Jaglová