Stretnutie so spisovateľkou Tatianou Jaglovou a Hedvigou Kramárovou v  Jednote dôchodcov.

Tatiana Jaglová, Hedviga Kramárová