Knižničné nocovanie za účelom čitateľskej gramotnosti detí.
Dagmar  Škamlová