V Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 sa uskutočnil Literárny večer Hany Gregorovej (30. 1. 1885 v Martine – 11. 12. 1958 v Prahe), spisovateľky, publicistky a aktivistky v slovenskom ženskom hnutí pri príležitosti 50. výročia jej úmrtia. Sprievodné slovo mala Vladimíra Komorovská, ukážky z recenzií čítala Viera Švenková a ukážky z tvorby prezentovala Milka Zimková.