vypisuje literárnu súťaž „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov.

V prípade, že píšete literatúru a nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne.

    Práce posielajte len    

             cez registráciu info@literarneumenie.sk
    na stránke www.literarneumenie.sk

Cieľom súťaže je:
Motivovať deti a mládež, podporovať ich kreativitu vo vzťahu k literatúre a umožniť im verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Dátum vypísania súťaže: 01.3.2019
uzávierka súťaže: 15.5.2019

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané
na počítači, odoslané online info@literarneumenie.sk .

– V próze najviac 7500 znakov (5 nor. strán).
– V poézií najviac 3 básne.
– Literárny žáner sa nevymedzuje.
– Pri každom príspevku uveďte vaše meno, priezvisko, vek,
triedu, školu, adresu.
– Pripíšte kategóriu do ktorej patríte.

Literárna tvorba detí:
I. kategória: od 10- 15 rokov – próza
I. kategória: od 10- 15 rokov – poézia

(básne, príbehy, príhody, rozprávky, opisy prírody, charakteristika postáv…)

Literárna tvorba mládeže:
II. kategória: od 16 – 20 rokov – próza
II. kategória: od 16 -20 rokov – poézia

(básne pre deti, poviedky, črty, rozprávky, reportáže, jednoaktovky, dramatické útvary, satirické literárne útvary, aforizmy… )
Publikované príspevky sa do súťaže nezaraďujú!

Poradie umiestnenia víťazov súťaže prebehne i vašim online hlasovaním. Organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry a internetom.

Ocenenie:
– Odborná porota vyhodnotí poradie autorských prác a online hlasovania.
– Usporiadatelia s víťazmi jednotlivých kategórií uskutočnia rozhovor do relácie „ Literárny podvečer“, ktorý zmedializujú vo vysielaní Média Modra s.r.o.
– V spolupráci s redakciou „Literárny týždenník“, budú výsledky súťaže zverejnené v oznamoch novín Literárneho týždenníka.
– Miesto a spôsob odovzdávania ocenenia bude oznámené v aktualitách www.literarneumenie.sk a víťazom e-mailom. Víťazi získajú i vecné ceny.
Cestovné na vyhodnotenie sa účastníkom neprepláca.