vyhodnotilo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“  

 

pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a individuálnych prispievateľov.

 

 

Cenu poroty získali :

1. kategória v poézii
1. stupeň ZŠ:
„Hurá do školy“ autorka Lucia Košutová,
ZŠ Nemocničná 987/2 , Považská Bystrica
2. stupeň ZŠ:
„ Som klaun, bič, lev a klietka “ autorka Eva Mančíková
ZŠ Juraja Fandlyho, Novomestkého 41/36, Sereď

1. kategória v próze
1. stupeň ZŠ:
„O psíkoch, ktorí chceli chodiť do školy“ autor Daniel Chovanec,
ZŠ Nemocničná 987/2 , Považská Bystrica

2. stupeň ZŠ:
„Nepotrebujem“ autorka Ema Mančíková,
ZŠ Juraja Fándlyho, Novomestká 41/36 Sereď

„ Posledná šanca“ autorka Katarína Faciníková,
ZŠ Slovenských partizánov, 1133/53 Považská Bystrica

2. kategória v poézii

„Čas“ autorka Ester Šandorová,
Gymnázium ul. školská Považská Bystrica 01701

2. kategória :
Próza bez príspevkov.

Online hlasovanie

Za zlyhanie on-line počítadla v poslednej fáze hlasovania sa ospravedlňujeme. Víťazi súťaže sú vygenerovaní z priebežných záznamov.

1. kategória v poézii
1. miesto: „Hokej“ (101 hlas)
autor Matúš Simon Dratnal
ZŠ Nemocničná 987/2 , Považská Bystrica
2. miesto: „Som klaun, bič, lev a klietka! (74 hlas )
autorka Eva Mančíková
ZŠ Juraja Fandlyho, Novomestkého 41/36, Sereď
3. miesto: „ Dieťa“ (18 hlas)
autorka Nina Šimíková
ZUŠ IWK, Jesenského 246/10, Považská Bystrica

1. kategória v próze
1. miesto: „Škola“ (4 611 hlas)
autorka Alexandra Púčeková
ZŠ Nemocničná 987/2 , Považská Bystrica

2. miesto: „Ako len môžem“ (2361 hlas)
autorka Nikoleta Konrádová
ZŠ Slovenských partizánov, 1133/53, Považská Bystrica
3. miesto: „Posledná šanca“ (502 hlas)
autorka Katarína Faciníková
ZŠ Slovenských partizánov, 1133/53, Považská Bystrica

2. kategória: poézia:
1. miesto: „ Čas“ (114 hlas)
autorka Ester Šandorová
Gymnázium ul. Školská 234/8, Považská Bystrica
2. miesto: „ Čas letí jak vtáci nedozerní“ ( 19 hlas)
autorka Ester Šandorová
Gymnázium ul. Školská 234/8, Považská Bystrica
3. miesto: „Hlava“ (5 hlas)
autorka Elena Kovárová
Gymnázium Stred 49/15, Považská Bystrica

2. kategória : próza
bez príspevkov