vypisuje od 15.1.2022 – 31.3.2022 štvrtý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 – 18 rokov. V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Súťaž až do vyhodnotenia víťazov je anonymná.

Hodnotenie odbornou porotou i online hlasovaním bude prebiehať od 31.3.2022  Dňom  1.4. 2022 sa automatom uzatvára pridávanie príspevkov a nie je možné do systému vstupovať. Zároveň sa otvára online hlasovanie do 30. 4. 2022.

Poradie víťaznej tvorby a jej autorov sa zverejní  do 30.6. 2022 v aktualitách  www.literarneumenie.sk

Slávnostné  vyhodnotenie sa uskutoční  v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho, Rázusova 1 v Trnave s prihliadnutím na podmienky covid automatu do konca kalendárneho r. 2022. Termín bude zverejnený v aktualitách s dvojtýždňovým predstihom.   

Cieľom súťaže je:
motivovať deti, mládež, podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou. Schopnosť uplatniť alegóriu v literárnej tvorbe.

Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk  

Téma: Keď úsmev klope na dvere.
– Literárny žáner sa nevymedzuje. /úsmevné básne, príbehy, rozprávky, vzťah k prírode, k ľuďom, veselé príbehy a rozprávanie o zvieratkách, pomoc v núdzi so šťastným koncom a iné témy, ktoré obohacujú život mladého človeka radosťou, smiechom a optimizmom vo vzťahu k sebe a spoločnosti /

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou sú  príspevky víťazov v triednych a  školských kolách.

Vyplňte prihlášku! Práce posielajte cez https://www.literarneumenie.sk/sutaze/

Pri hlasovaní do priečinku Hlasovanie vyplňte aktuálny rok 2022 a zahlasujte!

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. Do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní…

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác.

  1. Súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác.

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z hodnotenia porotou a vyhodnotenia online hlasovaním.

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk

– organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska v časopisoch zameraných na šírenie literatúry. Internetom zverejnia poradie umiestnenia víťazov v súťaži.

Upozornenie:

– Podmienkou zaradenia diela do kategórie je deň  narodenia, súťažiaci môže súťažiť len v jednej vekovej kategórii.

– V prípade opatrení covid automatu sa diplomy víťazom pošlú v Pdf  e- mailom do konca kalendárneho roku.  Pre  veľký  počet víťazov z oboch hodnotení (odbornou porotou a online ) pre finančné náklady za poštovné sa  vecné ceny nebudú posielať.

– Cestovné sa účastníkom neprepláca.