uzavrelo 1. ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov a individuálnych prispievateľov.
Výsledky víťazných literárnych prác budú zverejnené 15. 6. 2019 v aktualitách na webovej stránke. Víťazom individuálne.
Prosíme školy, ktoré sa zúčastnili súťaže o krátke vyjadrenie sa na info@literarneumenie.sk o spôsobe, ako sa škola zapojila do anonymného hodnotenia literárnych prác prispievateľov.

  Hodnotenie prebehlo:
– na hodinách slovenského jazyka,
– v literárnych krúžkoch a i…,
– individuálne,
– aké pozitíva priniesla súťaž,
– ako hodnotenie literárnych prác obohatilo edukačný program slovenského jazyka a literatúry, alebo i … .
Za ústretovosť ďakujeme.