Stretnutie verejnosti poézie a výtvarného umenia – Utrpením k radosti.

Danica Jakubcová, Hedviga Kramárová.