Prezentovanie slovenských spisovateliek a tvorbe pôvodnej slovenskej literatúry.

Tatiana Jaglová, Otília Dufeková, Eva Hudecová Copeland, Hedvika Kramárová, Mária Mesárošová, Dagmar Wagnerová, Viera Valachovičová Ryšavá