– Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena 

(Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj tento rok môžu zapojiť
do literárnej súťaže Ministerstva obrany SR. Svoje príspevky na tému „Akú cenu má mier?“
môžu posielať do 22. novembra 2020 na emailovú adresu sutaz@mil.sk. Vyhlasovateľom
súťaže je redakcia rezortného časopisu OBRANA.

„Mladá generácia je našou budúcnosťou. Preto nás úprimne zaujíma pohľad žiakov
a študentov na témy spojené s naším rezortom, obranou a bezpečnosťou našej krajiny.
V záujme o túto oblasť sa ich snažíme motivovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj
literárna súťaž, v ktorej 16. ročníku sme sa zamerali na hodnotu mieru. Na diela k tejto téme
som sám naozaj veľmi zvedavý,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha a v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov vrátane
medzier, môžu študenti posielať vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF. Súťažiaci sú
zároveň povinní uviesť základné údaje o autorovi diela (meno a priezvisko, adresa, škola, vek,
kontakt) a spolu s prácou zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).
Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná porota rezortu
v každej kategórii do finále päť najlepších prác. Tie budú od 1. do 6. decembra 2020
uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne
verejnosť počtom získaných „lajkov“. Výsledky súťaže budú zverejnené 8. decembra 2020.
Prvé tri najlepšie hodnotené práce
v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančnú
odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany SR Jaroslav
Naď. Víťazné práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku OBRANA.

Pozri plagát