V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa Viera Valachovičová-Ryšavá už tradične zúčastňuje večera s deťmi a číta im svoju tvorbu.