Ďakujeme všetkým za účasť v 2. ročníku literárnej súťaže ROZLET 2020.
Víťazov oslovíme emailom a diplomy im doručíme poštou. S víťazmi, ktorí budú môcť prísť do Pezinka, nahráme v letných mesiacoch júl a august rozhovor do relácie „Literárny podvečer“, ktorý odvysielame v regionálnom vysielaní. https://www.radia.sk/player/modra/343_mp3-192-kbps-vysoka-kvalita

Zachovajte nám priazeň a sledujte na www.literarneumenie.sk v januári 2021 novú výzvu s podmienkami súťaže. Bude to 3. ročník literárnej súťaže Rozlet 2021.
Predsedníčka OZ Viera Valachovičová Ryšavá