Účasť v projekte  Spisovatelia za pultom.

Toňa Revajová