Umelecké čítanie: Milka Zimková, Mária Schlosserová. Hudobný doprovod: Tomáš Seidman.