Profil Jána Zemianskeho a jeho debut „Ver si“.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá