Adventné  rozprávanie  o živote Mariusa  Kopcsaya, diele ASVOBOŽDENIE.

Pripravila Ľubomíra Mihaliková