A.Pižurný – O živote A. Sládkoviča  a jeho múze Maríne. Poézia zo zbierky „Pandorina pixľa“.

Pripravila Viera Valachovičová Ryšavá